måndag 20 april 2020

Sjukhusundersökning eller inte?

Foto: Astrid Nydahl

Jag har sedan i februari avbeställt och skjutit fram ett par sjukhusbesök. Ett av dem handlar om ortopedi och kan med fördel göras när pandemin är över. Den mottagningen ligger i centralsjukhusets källare där det är trång och instängt.

Men denna måndag vaknar jag fastande för att på just Centralsjukhuset undersöka gallan. Det går inte att skjuta på. Rakt tvärtom är det sista stationen på en lång period av magsår med sidobesvär som förmodligen kommer från gallan.

Jag går således in i den avspärrade entréhallen, lägger helgens post på brevlådan där inne och fortsätter fram till vakterna där jag måste redovisa mitt ärende. Eftersom jag blev kallad per telefon har jag inga papper att visa upp. Det ordnar sig säkert.

Helgen har varit magisk. På två olika platser fick vi sitta i solsken och vinden hade lagt sig helt. Nästan inga andra människor. Tystnaden fäste jag mig allra mest vid.

Måndagen lär ge mig ett preliminärt hälsobesked. Det är i alla fall vad jag hoppas på. Vår för övrigt avstängda sjukvård här i Skåne har skött sig föredömligt under pandemin. På ett tidigt stadium infördes besöksförbud på äldreboenden och sjukhus. Nog märks det i döds-siffrorna. Att jämföra Skåne med Stockholm är rätt så uppbyggligt, för oss.

***

Ett förtydligande: i gårdagens bloggpost talade jag om särintressen i politiken under corona-pandemin. Jag syftade inte på den ekonomiska aspekten, utan på den politiska, det vill säga de regimer som stärker sitt grepp i totalitär riktning (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ryssland med flera), eller som Ungern där man lägger hela beslutsprivilegiet i en enda mans händer, vilket blir en upprepning av de kommunistiska partidiktaturernas metoder. Det kan man kalla särintressen! 

Den ekonomiska aspekten, låt oss för enkelhetens skulle kalla den för den globala ekonomin, kan diskuteras utan att man faller i de anti-semitiska groparna och tror att en man (Soros) dikterar villkoren för den. Men det tar vi en annan gång. Denna måndag har jag, om skämtet tillåts, medicinska särintressen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar