onsdag 1 april 2020

Coronapandemin: vad är förkylning och vad är fascism?

Foto: Astrid Nydahl

Hård regim för att hejda spridningen av smittan räknas nu och då som "fascism". I vanlig, svensk ordning används begreppet som synonym till allt man ogillar.

Det är ett oskick och leder sannerligen inte till seriösa diskussioner. Om en text inleds med sådana ord slutar jag läsa den.Virus och ideologier är två vitt skilda ting. Ett dödligt virus utan vaccin är också en helt annan sak än "en vanlig säsongsförkylning". Elementära fakta åsidosätts men bör inte uppmärksammas mer än minimalt. Det finns information att hämta numera. Låt mig slippa både "fascism" och "förkylning".

Ett ämne jag däremot gärna skulle vilja diskutera är vårt lands borttagna beredskapslager. Vilket sakligt skäl fanns det att skrota dem, med fältsjukhus, respiratorer och allt? 

I Finland har man agerat precis tvärtom. Här finns ett stort reportage från vårt östra grannland. Det är just nu för sent att lära av dem. Så ser det inte ut i det gamla folkhemmet. När Muren föll trodde vår politiska klass mer på peace, love and understanding än någonsin en hippe i Woodstock. Att den drömmen saknade verklighetsförankring skulle snart nog bli tydligt.

Inledningsorden till George Orwell: What is Fascism? (Tribune,1944) kan tjäna som en lärdom och en läxa när vi använder orden utan att ens ha begrundat deras innebörd:
“Of all the unanswered questions of our time, perhaps the most important is: ‘What is Fascism?’One of the social survey organizations in America recently asked this question of a hundred different people, and got answers ranging from ‘pure democracy’ to ‘pure diabolism’. In this country if you ask the average thinking person to define Fascism, he usually answers by pointing to the German and Italian régimes. But this is very unsatisfactory, because even the major Fascist states differ from one another a good deal in structure and ideology.”
"It will be seen that, as used, the word ‘Fascism’ is almost entirely meaningless. In conversation, of course, it is used even more wildly than in print. I have heard it applied to farmers, shopkeepers, Social Credit, corporal punishment, fox-hunting, bull-fighting, the 1922 Committee, the 1941 Committee, Kipling, Gandhi, Chiang Kai-Shek, homosexuality, Priestley's broadcasts, Youth Hostels, astrology, women, dogs and I do not know what else.
Yet underneath all this mess there does lie a kind of buried meaning. To begin with, it is clear that there are very great differences, some of them easy to point out and not easy to explain away, between the régimes called Fascist and those called democratic."

1 kommentar:

 1. Problemet är de inskränkningar i basala demokratiska fri- och rättigheter såsom rörelsefriheten och mötesfriheten, där flera demokratier på bara någon vecka vidtagit åtgärder som innebär att medborgarna måste ha dokument med sig när man går ut och att den sociala isolering som såväl barn som medelålders och äldre nu tvingas till på obestämd tid kan leda till mycket svåra konsekvenser.

  Vi talar nu inte om jubelidioter som åker till Åre för att åka skidor och gå på after ski eller festprissar som tvångsmässigt måste mingla på krogen.
  I Storbritannien flyger numera polisen drönare som filmar enskilda (ensamma personer eller 2-3 personer) som vandrar i ödsligt hedlanskap i the Peak District, där det inte finns andra människor på flera kilometers avstånd.
  Dessa människor avfotograferas alltså av polisens drönare och hängs sedan ut i polisens sociala medier med ord som ”NOT NECESSERAY” utbasunerat över fotografierna.

  Grannar ringer polisen om någon tar sig en andra joggingrunda istället för den enda motionsrunda som numera tillåts.

  Barn i Italien får inte leka med kompisar, inte cykla, inte vara utomhus mer än korta stunder i närheten av hemmet och med en vuxen.

  Dessa drastiska inskränkningar har alltså skett inom loppet av en eller ett par veckor i västerländska demokratier.

  Denna form av social isolering och social/samhällelig detaljkontroll bär på en inneboende fara. Vi vet inte hur länge denna karantän kommer att hålla på men det kan få mycket allvarlig konsekvenser för samhället.

  Och avslutningsvis – detta är naturligtvis en medicinskt allvarlig kris som t o m är dödlig för vissa människor. Den måste därmed tas på allvar och åtgärder måste vidtas för att skydda de mest sårbara riskgrupperna från smitta. Men vi bör vara mycket vaksamma och medvetna om riskerna med en alltför hård kontroll på områden där det kanske inte är befogat. I nuläget är det svårt att veta vad som är befogat och inte men vi riskerar att få mycket obehagliga sociala, politiska, ekonomiska såväl som humanitära konsekvenser till följd av kombinationen av pandemin och de stränga åtgärder många länder vidtagit på rekordtid.

  SvaraRadera