torsdag 11 juni 2020

Kränktheten och återkoloniseringen av offentligheten. Följder av fatwan och BLM-militansen

Mitt i bild, på en sten, sitter hägern. Svårfångad på nära håll. Foto: Astrid Nydahl

Om det inte vore för Landön, tystnaden och fåglarna hade sammanbrottet varit nära. Se nu först hur dagens svart-vita tema gestaltat sig och fortsätt läsa texten som följer efter bilden.

Resterna av vårgula blommor är lika vackra i svart-vitt. Foto: Astrid Nydahl

Vi ville nog rätt så väl när vi steg ut i vuxenlivet. Men vi hade missförstått allt i "den internationella solidaritetens" namn. Det skulle ju visa sig att det inte alls fanns utrymme för någon form av "solidaritet". I gårdagens Svenskan formulerade Håkan Lindgren något ytterst drabbande för det egentliga uppdraget:
Religionerna, skriver Nash, vill ”återkolonisera offentligheten”. I det här sammanhanget talas det ofta om respekt för religionerna. Vi borde minnas att respekt inte är något man kräver, utan något man gör sig förtjänt av. Med ordet ”respekt” menar de troende alltför ofta samma sak som man menar i valfri maffiafilm: ni ska vara rädda för oss.
Det handlar således om att återkolonisera offentligheten. Lindgrens artikel diskuterar bland annat fatwan mot Salman Rushdie och de tankar som föds av den nyutkomna ”Acts against God” skriven av David Nash. Nog förstod vi att de iranska mullorna ville att vi skulle vara rädda för dem.

Min lust att säga emot är inte stor, tvärtom tror jag mig kunna instämma i just tesen om återkoloniseringen. Men är det i första hand i våra till största delen sekulariserade, kristna nationer som det blir problem? Ytterst sällan hörs ändå rösterna om att ha blivit kränkt från en kristen församling. De kränkta är i första hand profetens anhängare, särskilt när de kommit från sin religions kärnländer i Afrika, Asien och Arabländerna.

Viktigast av allt: nu har kränktheten sköljt som en flodvåg över hela den svarta befolkningen i de länder där den utgör mindre grupper eller försvinnande minoriteter. 

Vad gör man som kränkt "minoritet"? Man slår tillbaka, inte för någon dialog, utan för en fysisk ras-kamp! 

Det var därför New Black Panther Partys ledare marscherade i New York med k-pist runt halsen, för bara en vecka sedan. Avsikten kan inte missförstås. Vi ska vara rädda för dem. 

Inte heller när ras-kampen går som en våg av symbolpolitik med störtade statyer, monument och gatskyltar kan vi tolka det på annat sätt. Jag försöker tänka bort Linné, Darwin och Columbus från vår vetenskapshistoria. Oavsett deras dagliga sysslor skulle det vara en omöjlighet som ställt oss i ett mycket dunkelt och okunnigt hörn av världshistorien.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar