tisdag 9 juni 2020

Mussolini - en studie i makt

Svart och vitt i samma pöl. Hampstead Heath, London. Foto: Astrid Nydahl

Med Göran Häggs bok Mussolini - en studie i makt kan man tala om en biografi som på vårt språk ger ett rejält perspektiv på vem denne man var. Jag funderar på det faktum att ordet fascism används, brukas och missbrukas till höger och vänster. Vid sidan av standardrepertoarens könsord är väl fascist en av de anklagelser eller skällsord som används flitigast i vår kultur. Och då betyder det allt - och inget. Men fanns det en politisk ideologi som hette fascism? Ja, det gjorde det, och denna ideologi analyserar Hägg föredömligt. Hans porträtt av mannen som först var socialist och sedan blev fascismens ideolog och statsman - men också av mannen som katastrof och undergångssymbol - är föredömlig. 

Det finns en aspekt av Mussolini som särskilt intresserar mig och som Hägg berör ganska ingående: nämligen dess förbindelse med det moderna välfärdsprojektet. Under Mussolini genomfördes en rad reformer som vi här i Sverige framförallt förknippar med socialdemokratin. När jämförelser mellan Mussolini och Per Albin Hansson görs brukar de flesta läsare rygga tillbaka. Här finns verkligen skäl att läsa och lära. En annan sida som inte vanligtvis framhålls är hur djup klyftan mellan fascismen och nazismen var. Mussolini såg med avsmak på Hitler och hans judehat. Men Hitler hade Mussolini som idol. När de två så småningom förenades av kriget och ödet var det också inledningen på den katastrof som skulle leda fram till Saló-republiken, massakrerna, judedeportationerna och förstörelsen av Italien. 

Det finns sannerligen skäl att ta lärdom. I dessa civilisatoriska förfallsdagar, med ständigt ökad konfrontation kan en sådan händelsekedja inledas när som helst. Vi har sett förspelet till inbördeskrig den senaste tiden. Det skvallrar om något ytterst farligt.

1 kommentar:

  1. Läst. Mkt insiktsfull. Alla Häggs faktaböcker är allmänbildande. Speciellt denna, Retorik idag samt Välfärdsåren.

    SvaraRadera