torsdag 4 juni 2020

NY BOK I HÖST

Södra Albanien. Foto: Thomas Nydahl


NY BOK I HÖST

Skanderbegs ättlingar

En krönika om albaner i Albanien, Kosova och Sverige

Erbjudande till gamla och nya bokköpare. Om du tecknar dig i god tid under sommaren erbjuds du boken till reducerat pris.

Boken Skanderbegs ättlingar rör sig inom ett brett fält: från kommunistiskt medlöperi till hävdandet av ett litet folks rätt till frihet och oberoende. Tidsmässigt spänner den från 1970-talet fram till idag.

Varför ge ut en bok – en krönika i ord och bild – om albanerna i Albanien, Kosova och Sverige?

Jag tror att vi har mycket att lära av den tid som präglade kommunistiskt medlöperi på 1970- och 1980-talen. Det fanns bland de Sovjettrogna i VPK, den fanns bland de Pekingtrogna i SKP och den fanns framför allt och i sina mest extrema former bland Pol Pots svenska apologeter, Nordkoreas mer extrema kommunistvänner, och så i en alldeles eget vrå av det politiska landskapet fanns ”Albanien-vännerna” som höll Enver Hoxha för att vara marxismen-leninismens siste store försvarare, när såväl Sovjet- som Kina-lägren försvunnit in i den revisionism som präglade flera av tidens vänsterdebatter.

Men det finns fler skäl. Det albanska folket har bara till viss del levt på albanskt territorium. Många föddes, växte upp och levde i den då jugoslaviska autonoma provinsen Kosova, eller i Makedonien och i den stora diasporan, som fanns såväl i Nordamerika, som på hela den europeiska kontinenten, inte minst i Sverige. Till oss hade den kommit i vågor, först som arbetskraftsinvandring, sedan som människor på flykt undan politiskt/etniskt förtryck, och slutligen som en stor flyktinggrupp från krigets Kosova.

Mitt intresse för albanska frågor har bestått under alla år. Min bok innehåller politiska, historiska, etniska, nationella, kulturella, litterära och andra ämnen inom den albanska sfären. Och den pekar bakåt till en tid då Albanien efter diktaturen föll ner i kaos och anarki, och då Kosova kämpade för sin frihet.

Låter det intressant kan du teckna dig inför höstens utgivning med ett mail till thomas.nydahl@gmail.com

Priset kommer att ligga runt 200-250:- inklusive frakt. Inga ekonomiska transaktioner ska göras nu. Jag är endast intresserad av att se hur många som kan tänkas köpa boken när den är färdig.

Vänliga sommarhälsningar från Thomas Nydahl

1 kommentar:

skepparn sa...

Problemet med böcker är, har vi i sanning märkt, att de tar plats!
Tyvärr. Får bli biblioteksvägen. Hoppas att det är ok med dig.
Första gången jag leddes in på Albanien var genom Dumas peres "Greven av Monte Christo". Om det nu kan intressera...