måndag 13 juli 2020

Flykten från ensamheten

Skärmdump Daily Mail "Men när dessa är över väntar ett massbeteende som är många gånger värre än det var före avskiljandet"

I sin bok Flykten från ensamheten. En socialpsykologisk studie (1949) skriver Alf Ahlberg:
”Det förefaller snarare finnas goda skäl till klagan över att nutidsmänniskan icke har tillräckliga möjligheter till ensamhet, stillhet, ro och samling än över att hon skulle sakna tillfällen till gemenskap.”
Redan fyra år efter andra världskriget och Förintelsen kunde en svensk folkbildare som Ahlberg dra denna slutsats. Den hade alldeles säkert sin giltighet 1949, men 2020 skriker den av nöd och förtvivlan. Hur och var någonstans hitta denna ensamhet, stillhet, ro och samling? Ahlberg igen:
”Men när vi i larmet från fåfängans marknad överväldigas av behovet av ensamhet, griper vi till de snabbaste kommunikationsmedel för att skynda ut i naturen. Men ack – blott för att där trängas med andra, som också flytt till ensamheten”
Är det något jag lärt mig av pandemin som inte är specifikt svenskt, men mer allmänt mänskligt, så är det att varje uppmaning till avstående alltid följs av desto större larm, stök och butiksräder. Varje konsumism-skadad civilisation kan möjligen uthärda avstående under kortare sammanhängande perioder. Men när dessa är över väntar ett massbeteende som är många gånger värre än det var före avståendet. Europas badstränder är det för tillfället mest extrema uttrycket. Men man ska inte glömma alla köpcentra och andra konsumtionstempel.

***

Och så här ser innehållsförteckningen för en "kultursida" i en svensk morgontidning ut:
Skärmdump


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar