måndag 6 juli 2020

Ted Kooser: Det här är alltså Nebraska (övers. Per Helge, Ariel förlag)

Det här är en bok min son utgav på sitt förlag Ariel 2014. Min vän Per Helge har översatt den. Det fanns förstås starka skäl för mig att inte recensera den. Men med anledning av WinterMorning Walks vars första del har text av Ted Kooser, komponerad av Maria Schneider och sjungen av Dawn Upshaw, vill jag uppmärksamma den och jag gör det med Per Helges egna ord (som jag tagit från hans hemsida):
Poeten Ted Kooser, född 1939, bor i en avsides trakt av Nebraska. De närmsta grannarna är enligt honom själv ”coyotes, tvättbjörnar, opossum, grävlingar, ängsmöss, fiskar, grodor och fåglar”. Länge levde han ett relativt anonymt liv som direktör för ett försäkringsbolag, med diktandet vid sidan om, men en period som Poet Laureate of the United States, en form av befattning som Nationalpoet, gjorde honom känd och uppskattad i vida kretsar. Idag är han en av USA:s mest lästa poeter.
Ted Koosers poesi ger en övertygande och detaljskarp bild av ett landsbygds-USA som alltmer monterats ner och urbaniserats. Han har beskrivit vardagens situationer och miljöer och synliggjort dess inre dramatik, inte minst dess människor. Kooser skriver till synes enkelt men med ett siktdjup som i akvareller. Dikter som går rätt in i hjärtat!
Det kändes angeläget att översätta och presentera ett rikligt urval av Ted Koosers poesi, och jag är glad att dikterna nu finns utgivna. Det är en bok jag tycker ovanligt mycket om.
Ted Kooser och Per Helge. Foto: Gunnel Helge.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar