tisdag 14 juli 2020

Vad är massmänniskan? Alf Ahlbergs bok Flykten från ensamheten igen

Skärmdump Daily Mail

Alf Ahlberg frågar sig, ”Vad är ’massmänniskan?’” och ger svaret:
”Det är icke ett sociologiskt utan ett psykologiskt begrepp.”
Jag är inte helt överens om det, men det spelar ingen roll när Ahlberg utvecklar sitt resonemang:
”Det utmärkande för massmänniskan är just att hon lever och handlar stick i stäv mot det ibsenska budet ’var dig själv!’ För henne är det främsta och yppersta budet i lagen istället detta: ’Var som andra!’ (…) Massmänniskan har i grunden inga egna åsikter om saker och ting. Hon har just de åsikter, som hon tror att andra har.”
Alf Ahlberg sätter ofta likhetstecken mellan storstadsmänniskan och massmänniskan, men idag tror jag att en sådan begränsning är meningslös. Varje människa i varje västerländskt samhälle, oavsett om hon lever på landsbygd, i små tätorter eller i stora städer, tycks idag vilja uppgå i massan, eller så gör hon det motståndsfritt och omedvetet. Ahlbergs karaktäristik av henne är värd att citera:
”Hon har varken rotfäste i himmel eller på jord utan irrar som en osalig ande efter de sista reklamskyltarnas sista locktoner.”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar