söndag 30 augusti 2020

Farväl till bloggen och offentligheten

Natt i Lissabon. Foto: Hideo Matsumoto

Jag har fattat beslutet nu. Jag kommer inte att delta i det svineri som pågår sedan länge. Vårt land är förlorat. Orsaken ska man söka hos de vackra men falsksjungande människor som befolkar styrande organ och de individer som applåderar svineriet. De må kalla sig vänster eller höger, men är varken det ena eller andra. Man skulle kunna karaktärisera dem som människor, vilka med Bob Dylan ord "bara flyter omkring". Sverige är i många avseenden, kanske de flesta, ett land som befinner sig i fritt fall. Politikerklassen har inte bara låtit det ske, de har aktivt arbetat för det.

Jag kommer att finnas kvar i bloggen under tiden för lanseringen av min nya bok, Skanderbegs ättlingar. Jag kommer kanske låta den löpa året ut, eller i varje fall till och med slutet av september.

Offentligheten i Sverige är en de förtvinade själarnas offerplats. Offentligheten erbjuder stort utrymme för lögner, propaganda och inställsamhet. Just därför utspelar sig dagligen en skenfäktning som nästan aldrig ens närmar sig sammanhang, orsaker eller framställningar av alternativ. 

När kombattanterna inte ligger på knä för att hylla eller angripa den enfald som kallas mångfald (de två enda gällande motsatserna i det postindustriella "tanke"-livet), gör de det för sådana anskrämliga härskare som Trump och Putin. De tror också att människor som jag därmed dyrkar andra amerikanska eller ryska herremän, eftersom de inte förstår tredje vägen eller avståendet. Jag står inte i några köer till parlamentariska val, och det får dem att tro att jag är en medlöpare i tysthet. Mer fel kunde det inte vara och bland annat därför har jag gett upp hoppet om att göra mig förstådd.

Offentligheten i Sverige har också, löpande och pågående, stor plats för de religiöst-politiska våldsmän som upptar så stor plats redan, och som bara blir fler och fler. Andra europeiska länder griper och åtalar dessa gangsters när de "återvänder hem" från fronterna, i vårt land tar den kommunala socialtjänsten hand om och gullar med dem. Behöver man ens uttala sidoproblemet "gängkriminaliteten"? Behöver man ens påminna om den motbjudande antisemitismen? Får jag påminna om de ord som finns i bloggens huvud:  
"Det som förgör Europa är fegheten, den moraliska fegheten, oförmågan att försvara sig, samt den uppenbara moraliska dypöl som kontinenten inte förmått ta sig ur alltsedan Auschwitz." Imre Kertész i Den sista tillflykten (översatt av Ervin Rosenberg)
I brist på verkligt motstånd och idéer som kunde peka framåt, famlar vårt land i mörker. I det mörkret frodas de allra sämsta och de allra farligaste. Människan är verkligen ett odjur när hon rör sig i flock. Det är ingen tillfällighet att jag hellre vänder mig till Canetti, Camus, Kertész, Montaigne och andra filosofer och författare också nu, som jag gjort i så många år, än att jag skulle bry mig en sekund om de dagsländor som befolkar litteraturens och kulturens värld. Lika lite kommer jag att bry mig om den sorgliga skara som förr om åren möjligen kunde ange en bättre väg i sina val av Nobelpristagare. Det är ingen tillfällighet att min blogg en längre tid nu haft namnet Inre exil. För varje dag blir insikten om den inre exilens nödvändighet allt starkare.

Canettis Massa och makt bör man läsa för att förstå varför tidens massrörelser - från metoo till blm och vidare - är samhällsproblem snarare än lösningar. Just dessa masshysterier har alltmer fyllt mig med vämjelse, inte minst för att de säger något om alla politiska återvändsgränder. Varför delta i "debatten" alls, på sådana villkor.  

Denna bloggpost kommer att möta dig med ett barskt budskap. Men det är väl genomtänkt och skrivet vid sunda vätskor.

***

Kommentarfunktionen är avstängd, men om du har något att skriva, kan du göra det med ett mail till thomas.nydahl@gmail.com