fredag 28 augusti 2020

Kniven i ryggen igen

Foto: Astrid Nydahl

I gårdagens blogg på temat "Kniven i ryggen" efterlyste jag så kallade riktiga analyser. Det gjorde jag därför att jag är trött på de gängse bortförklaringar man får, oavsett om man bor i Tel Aviv eller Jönköping. Till det fick jag en anonym kommentar:
Dessa analyser kan Du se i månen efter!De skulle sätta hela värdegrundens existens på spel. 
Det lustiga - eller olustiga om ni så vill - är att den visar på hur svårt det är att göra sig förstådd. Men också att den skrivs anonymt. 

Jag menade naturligtvis analyser av någon annan än de maktens megafoner som formulerar "värdegrunden". Men det tror jag inte man ska hoppas på. I Tel Aviv är orsaken själva den israeliska nationen, i Jönköping "integrationsproblem" eller "utanförskap". De verkliga skälen måste någon annan diskutera. Eller? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar