tisdag 18 augusti 2020

Octave Aubry: Franska revolutionen (översättning av Greta Åkerhielm, 1948)


Jag har på senare år läst mycket av Alexis de Tocqueville. Det har jag översättaren Ervin Rosenberg att tacka för. Inte minst Den gamla regimen och revolutionen. Jag läste också Om demokratin i Amerika, två band i Rosenbergs översättning. Sedan kom Minnen i översättning av Per Magnus Kjellström. Mina recensioner av dessa centrala verk finns både i gamla bloggen Nydahls Occident, och här i Inre Exil.


Nu slumpade det sig så, att sjukgymnasten jag börjat gå hos, i sitt väntrum har en bokhylla med uppmaningen: Läs en bok eller ta den med dig hem. Jag tog Octave Aubrys Franska revolutionen, som stod där med sitt andra band, Republiken

Jag kände direkt igen författarnamnet, men fick söka mig fram till honom. Octave Aubry (1881-1946) var länge anställd i olika ministerier, men blev utanför Frankrike kanske mest känd som författare. Wiki skriver:
Bland hans verk som blev mycket uppskattade även i andra länder märks Le roi perdu (1924, svensk översättning 1928), Le grand amour caché de Napoléon: Marie Walevska (1925, svensk översättning 1926), Le lit du roi (1926), Le roman de Napoléon. Bonaparte et Joséphine (1927), L'impériatrice Eugénie (1931, svensk översättning 1938), Le roi de Rome (1932, svensk översättning 1933), Napoléon III. La conquête de pouvoir (1934), Sainte-Hélène (1935, svensk översättning 1937), Napoléon (1936), Le second empire (1938, svensk översättning 1941) och Vie privée de Napoléon (1939, svensk översättning "Napoleon människan" samma år). Under slutet av sitt liv arbetade Aubry med ett stort upplagt arbete om franska revolutionen av vilket första delen Destruction de la royauté utkom 1942 (svensk översättning 1946) och den andra delen La république utkom postumt 1946.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar