lördag 22 augusti 2020

Ur Skanderbegs ättlingar

Omslag till min nya bok, utkommer om ungefär en månad.


Ett avsnitt ur förordet till min bok:

Det är diktaturens långa skugga som har vilat över allt arbete med boken. Bilderna från Albanien är, med få undantag, tagna då. Anteckningarna gjordes då. De färdiga texterna växte fram ur två unika och för mig inspirerande källor: albanernas längtan efter frihet från Hoxha och hans kumpaner, och Kosovoalbanernas längtan efter frihet från den sydslaviska federationens despoter, från Tito till Milošević. 

(...)

Över Fatos Arapis eget liv hängde däremot länge diktaturens skugga. Att återkalla den tiden, ge den rimliga dimensioner och inte tveka att kalla den det den var, kan kanske vara en form av rättvisa. Förr eller senare skulle historiens dom över Enver Hoxha, hans kommunistparti och brutala, rentav rigida och djävulskt detalj- och intimstyrda diktatur, komma. Även om det finns människor runtom i världen som fortfarande anser honom ha varit en ”frälsare” för Albanien, liksom det finns andra människor som fortfarande ser Tito som ”en frälsare” för det forna Jugoslavien, inklusive Kosova, är det ändå sanningen om diktaturens innebörd och karaktär som sipprar fram. Fatos Arapi, själv förföljd av den despot som inte ens tålde fri vers, avled i oktober 2018 och då skrev hans vän och översättare i Sverige, Ullmar Qvick, dessa ord:
”Fatos Arapi, albansk poet av högsta rang, har lämnat oss. Tidigt blev han min favorit. Särskilt var det hans sensuella kärleksdikter jag älskade. Men han var också socialist, inte av nödtvång utan av övertygelse. Fatos växte upp i kuststaden Vlora. Havet var hans kärlek och motiv för många av hans dikter. Till Vlora återvände han alltid, särskilt sommartid.Jag tog med min antologi med albansk poesi ’Örnarna och bergen’ (1979) till läxhjälpen på Röda korset och läste dikten ’Havet’ för ett par av eleverna. ’Jag ryser, så bra är det’ sa Rouni, född i Syrien. Jag träffade Fatos Arapi på Albanska författarförbundet 1979. Det blev fyrtio års vänskap med många brev.”
(...)

Nå, jag säger alltså att diktaturens långa skugga vilar över min bok. Den konkreta innebörden av det är bland annat att jag berättar om minnen och händelser från 1970-talet som inte är allmänt kända idag (och som kanske inte ens var det då, utanför en mindre krets). Men viktigt att påpeka är att jag alltsedan dess odlat intresset för albansk kultur och litteratur. Pessimist av naturen vill jag ändå hoppas att albanerna i Albanien och Kosova nu, med en frihet som var otänkbar för bara trettiotalet år sedan, ska kunna utveckla något som inte överskuggas av förtrycksmekanismerna.

Boken utkommer om c:a fyra veckor. Om du förköper den nu kostar den 250:-. När den levererats från trycket kommer den att kosta 300:-. Båda priserna är inklusive frakt. Beställ med ett mail till thomas.nydahl@gmail.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar