onsdag 9 september 2020

Flykten från verkligheten

Strandskog söder om Åhus. Mobilfoto: T.N.

Vad driver en människa till flykt från verkligheten? Jag minns en kvinna som inte ville läsa eller höra talas om Balkankrigen. Av hänsyn till sina barn. Jag minns en annan som skyllde på tidsbrist och en tredje som talade om "negativa nyheters" förstörande kraft.

Nog kunde jag hysa förståelse för alla tre, även om jag i de ögonblicken sade emot. Människor har i moderna tider visat lojalitet med den svenska statstelevisionens nyhetsprogram. Gör man det kan man inte skylla på det ena eller det andra. Inte idag, när det finns andra kanaler för information och upplysning.

Det som pågår runt oss, också i vår geografiska närhet, kan uppfattas och tolkas som "negativa nyheter". Det är bara det att barn redan före tonåren idag är mycket välinformerade om Covid-19, situationen i Belarus, britternas utträde ur EU och annat. De tycks också ha en grundläggande förståelse av skeendet i supermakterna, även om de alldeles för lätt tillgriper massfenomenen som tycks härska i deras unga liv, från klimataktivism till metoo och blm. 

Att vara välinformerad räcker förstås inte. Det kan vara en propagandalögn eller en politiskt korrekt version man svalt. Föräldrarnas ansvar är därför ytterst avgörande.

Nå, man borde ha mycket svårt att stänga eller fly från verkligheten. Om man inte gör det, är det kanske ännu svårare att tolka och tyda den, men det är en helt annan fråga.