torsdag 15 oktober 2020

Per Helge, den mogna svenska poesins vägvisare


 

 

 

I nättidskriften Opulens.se läser jag om vännen Per Helges nya diktsamling Folksånger:

 

Per Helge för genom sina episka sånger in det förflutnas närvaro, ger tillbakablickar och reflektioner. Han visar på förbindelser och länkar bakåt i tiden. Vi får försöka minnas och inte glömma människorna, platserna, företeelserna. Inte sällan var det förr i tiden så att tillstånd, rörelser och stämningar kom i cykler, livet var ett tillstånd av upprepningar och omtagningar.

 

Nuets sorl, mummel och upptagenhet, får inte skymma dået, det som har varit och det som skapat plattformar av hållbarhet. Vi måste bevara vår förmåga att se bakåt.

 

”I dikeskanten står en tvåhundraårig sten,
bara den som vet ser den, årtalet
och någons initialer nästan bortnötta av seklers väder och vind.”

 

I Per Helges poesi är även de små tingen värdefulla. Det innebär att en stor motorled kan jämföras med en handfull kastanjenötter eller en mossklädd sten. Han tar oss tillbaka i tiden. Poeten Per Helge vill att vi stannar upp en stund och följer med honom ett stycke på vägen. Det gör jag gärna.

 

 

                                                         Sång om dem alla: Ur     
                            skuggor, snart nog in i skuggorna igen

 

Jag sitter på en gammal vilsten, just där vägen delar sig,

skymtar dem alla, innanför konturen av en lång dikt, ser

enstaka rader, belysta av klar syn; där cyklar en i full fart bort,

rundar en krök och löses upp, och det är ingen krök av

vägen utan en av dikten, vart han far syns helt enkelt inte;

 

och suset i luften som kommer av snö som faller och

lägger sig i drivor över allt och täcker allt; det är

vintrarna som kom och gick, och snön försvinner och

allt liv blir som vanligt igen, men inget är sig likt

 

Där ser jag några av oss, uppställda på ett

eller annat gammalt gruppfoto, nedanför skolans trapp,

med flätor eller snedknäppt kofta, någon med

en grimas, på en gång småfräck och nervös,

som fastnat i munvecket till ett stelnat flin

 

Och där är rösterna av ett gäng flickor som rör sig

hem längs landsvägen, jag hör ett sorl, eller kanhända

bara deras andning, jag vet vilka de är men lyckas

inte urskilja dem som individer, det ligger som ett dis

av dunkel sommarnatt, eller av tid och år som går

medan jag lyssnar, och jag vill följa varje skymtad rad

ut i dess långa, tunga strof av liv och öden som

fullbordas och förklaras, men vad jag hör och ser

är mest bara en ton, en rytm som antyds då och då,

av korta radstumpar, lösryckta

som citat ur någon bok jag läst för längesen

Snabbt förbi och redan borta

 

Strömmen av varelser, av skepnader, gestalter, minnen

iklädda kropp och röster som jag hör på avstånd;

på detta tidens platta digitala näs av här och nu ryms

inte minsta skugga av den; längs minnets sköra spång

kommer de gående mot mig, en efter en, ur skuggor,

snart nog in i skuggorna igen, de tänjer ögonblicket till

ett myller som en folkhop, på ett torg där något

efterlängtat minnesmärke just ska invigas

 

Som landsvägarna i ett fyrvägskors, vilka kommer

och går på en och samma gång, framåt och bakåt och

i alla väderstreck, far bort och återkommer utan uppehåll

och hela tiden; så har jag själv förvandlats till ett vägskäl

som pulserar likt ett hjärta, varifrån jag slungas ut och

håvas in, i varje ögonblick fragment och summa; del av

varje röst och varelse som närmar sig och ger sig av

 

Var och en av dem en textrad i den dikt

som i sin underliga tonart oavbrutet sjunger

våra liv

 


 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar