onsdag 4 november 2020

Britternas bördor, nu och sedan

Fågelflytten pågår, jag övervintrar på Landön. Foto: Astrid Nydahl
 

Britterna har en svår tid framför sig. Nästan hela unionen befinner sig under lockdown, olika länge och olika strängt beroende på var. Som om inte det var nog väntar Brexit om mindre än två månader. Britterna stöd för Brexit finns kvar. Men oron är stor, inte minst när det gäller livsmedelspriser och annat som kanske radikalt påverkas av nya tullregler. En aspekt som jag läst en del om, är att britterna nu har den juridiska rätten att hejda människor vid gränsen och inte släppa in dem, om de t.ex. har tung brottslig belastning eller kan misstänkas ha koppling till islamistisk terror. Redan det skulle väl få vem som helst att jubla.

 

Svenska Dagbladets Rolf Gustafsson har några tankar om vad som kommer att ske på ett par viktiga områden:

 

Ett litet antal områden brukar framställas som knäckfrågor: fiskeripolitik, reglerna för statsstöd och tvistlösningen mellan parterna. Inget av dessa områden är omöjliga att lösa upp om det finns politisk välvilja. Det finns experter som kan navigera i den komplicerade labyrint som kallas fiskepolitik. Likaså finns det folk som kan formulera acceptabla principer för statsstöd, i synnerhet som EU:s regelverk i hög grad formulerats av brittiska tjänstemän. Även formerna för tvistlösning går att nå enighet kring, om viljan finns.

 

Den största svårigheten ligger i dag på ett annat fält. Det är den bristande tilliten till motparten. Den förtroendeklyftan har framför allt uppstått genom att Boris Johnson öppet och direkt förkastat delar av det internationellt bindande avtal som han själv undertecknade i samband med det brittiska utträdet. 

 

I förlängningen äventyrar han därmed förhållandet till den irländska fredsprocessen. Den manövern, som väckt osedvanligt hårda reaktioner i Storbritannien, skadar förtroendet för Boris Johnson och hans regering.


Så det finns alltså ett antal frågor som kan orsaka minst sagt besvärliga vardagssituationer för britterna. Förtroendeklyfta? Ja, det är ett ord som rätt så milt beskrivet det samlade trycket: Covid19, ekonomiska svårigheter för vanligt folk, Brexit som börda ovanpå det. Jag hade velat återvända till Birmingham och Manchester och själv läsa av stämningen. Men det är föga troligt att det kommer att ske.

 

Manchester hösten 2018. Foto: Astrid Nydahl

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar