onsdag 11 november 2020

Den politiska lättjans effekt

Kyrkogård i Dudley utan Birmingham i England. Foto: T.N.

Det finns en dumhet som är omöjlig att åtgärda. Det är den som bygger på obildning. Folklig obildning, nu som förr, råder hos hög som låg. I de högre kretsarna tar den sig uttryck som dyrbar förströelse, i de lägre som billiga nöjen och sjaskiga kläder.

Ett har de olika klassmedvetandena gemensamt: hyllningen av det kollektiva och gemena.

Denna november 2020 sjunker människan in i de politiska mörkergränderna. Där finner hon en tröst som är synonym med latheten. 

När de politiska parollerna ekar från höger till vänster lutar människan sig mot ett av hållen, övertygad om att sömnen ska bli god. Det hon ännu inte vet något om är det brutala uppvaknandet som alltid följer, för det mesta efter katastrofens fullbordan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar