tisdag 17 november 2020

Frihetsbegreppet, ofriheten, nyspråket och Hanna Rajs Lara

Foto: Astrid Nydahl


Frihetsbegreppet kan vara en abstraktion. Då kan det användas i syfte att hindra oss från att leva fritt. I vårt eget land är friheten ett sätt att svära sig fri från ansvar. Gör som du själv vill, du är ju en fri människa! Så använd blir friheten den rakaste vägen till ofrihet. Utan känsla för den andre är du dig själv nog.

*

Illusionen av frihet i språket sprider sig. Det anses vara helt i sin ordning (eller okej, som de säger) att pudra munnen med anglicismer. I vår stad har största klädkedjan lagt ner och flyttat till gallerian på fältet. Ett privat gymnasium tar över. Basen för det säger till lokaltidningen att hon ser fram emot uppstarten. Det är språket de ska lära våra tonåriga barnbarn. Se upp för starten, snart kommer den.

*

Får jag bara visa vad Sofia Roberg på Magnus William-Olssons Världen genom språket, skriver om Hanna Rajs Laras kanske unika och tillbakablickande bok, som sätter antisemitismen och minnet av Förintelsen i nytt ljus, Under månen (och påpeka att ni med denna länk kommer till hemsidan där hela texten finns):

Diktjaget är uppspänt mellan dåtid, nutid och framtid – mellan historien, det pågående och tankar om framtiden tillsammans med den älskade. Detta illustreras särskilt i dikten ”Vilken dag” där upprepandet av ”idag” utgör diktens sammanhållande element. ”Idag” byggde diktjaget om köket och tänkte på framtiden, men ”idag” flydde också hennes mormor undan nazisterna. 

De bevarade breven, de flesta från släktingar som fördes bort och mördades, blir till rop och skuggor som hemsöker diktjaget: ”alla dessa rop idag/ skuggor bakom mig idag/ jag har druckit vin idag/ vilken dag va”. Effektfullt slutar dikten med ett citat från den morbror som i koncentrationslägret började skriva en bok innan han mördades: ”denna bok skriver jag när jag bara är elva år/ låt oss alltså börja nu”. 

Det är något med utpekandet – ”denna bok” – och hur det fogas in i dikten som ju gestaltar en upplevelse av historiens närvaro i nuet, som gör att denna bok, Under månen, framstår som Rajs Laras upplockande av en stafettpinne. 

Det svåruthärdliga ”låt oss alltså börja nu” pekar då inte bara mot barnets död i koncentrationslägret utan också mot denna nya början, Rajs Laras författarskap.

1 kommentar:

  1. Är uppstart verkligen något positivt? Enligt ett engelskt lexikon: "An upstart is someone who's cocky and arrogant, and who doesn't show much respect for other people."

    SvaraRadera