fredag 13 november 2020

Islam in i den danska sångboken

Folkhögskolornas sångbok i Danmark.

Højskolesangbogen
är i Danmark en tradition som går tillbaka till 1894. Danskare än den är svårt att hitta. Där har vi dansk kulturhistoria, sammanfattad i de sånger man sjunger tillsammans. Gemenskap, gemensamma värderingar och en stor kärlek till de stora inom poesi och musik. Behöver man ens nämna Grundtvig och B.S. Ingeman, och i modern tid Jæger och Brorson. Grundtvigs namn är för alltid förknippat med den danska folkhögskolan, och det är i det arvet man ska se dess betydelse.

Nu har alltså islam gjort sitt intåg i sångboken, med Ramadan i København. Reaktionerna har varit blandade, och från Dansk Folkepartis kulturpolitiske talesman låter det så här:

"Jeg er først og fremmest forundret over, at det lyriske indhold i sangen har muliggjort, at det er kommet så langt. Jeg har svært ved at se det harmonere med Tom Kristensen, Grundtvig og så videre. Jeg undrer mig over, hvilke hensyn der ligger til grund for valget, siden sangen har nået dette fremme."

Starkast kritik kommer från  Henrik Dahl, folketingsmedlem för Liberal Alliance. Han säger:

"Hvorfor skal der være en islamisk sang i Højskolesangbogen? Det er helt skørt. Højskolesangbogen indgår ikke i en tradition, hvor islam spiller nogen rolle. Hvorfor lader man, som om det ikke er et problem, at man optager sangen? Det er noget vrøvl, når formanden for sangbogsudvalget, Jørgen Carlsen, kalder kritikken af sangen for islamofobisk. Det er simpelthen upassende – man kan ikke adskille religion og politik."

Här nedan mer information: 

Ser man tilbage på Højskolesangbogens første tid, er der meget kort tid mellem de første udgaver. 1. udgave kom som sagt i 1894, 2. udgave kom i 1896, 3. udgave i 1899 og 4. udgave i 1902. Men jo længere vi bevæger os op mod nutiden, jo langsommere er udgivelsesfrekvensen. 14. udgave kom i 1951, 15. udgave i 1964, 16. udgave i 1974, 17. udgave i 1989, og den seneste 18. udgave i 2006. Indtil 1951 udkom der hele 14 udgaver. Siden da er der kun udkommet 4.

D. 12. november 2020 udkom den 19. udgave af Højskolesangbogen. Her kan du læse om tilblivelsen af den nye folkekære sangbog og de øvrige udgivelser.

Højskolesangbogen bliver forbundet med kulturarv og tradition. Men den er også kendetegnet ved, at den skal vække genklang i samtiden og indeholde relevante sange for alle generationer. Derfor er det nødvendigt, at Højskolesangbogen med jævne mellemrum udkommer i nye, reviderede udgaver for at følge med tiden og afspejle det samfund den aktuelt skriver sig ind i.

Sangene kaster nemlig lys på det fælles liv, vores fælles historie, perspektiverer og udfordrer os. Det betyder, at sangbogen for at beholde sin relevans må have et bredt repertoire, som også har nyere sange med.

I nyere tid er Højskolesangbogen opdateret ca. hvert 10-17 år. Den 18. udgave udkom i 2006, og der er således gået 14 år mellem den 18. og 19. udgave, da sidstnævnte udkom i 2020.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar