tisdag 3 november 2020

Ny översättning av Ralph Waldo Emersons Naturen

 Med stor glädje fann jag i min brevlåda en nyöversättning av Ralph Waldo Emersons klassiska Naturen - och andra essäer (Norstedts). Det är Ola Klippvik som översatt den till svenska, och det gäller också de övriga essäerna i volymen. Bland dem återfinns Självförtröstan (som Klippvik själv utgav i separat volym för fem år sedan), Montaigne - eller skeptikern, Samhälle och ensamhet, samt ytterligare fem essäer.

Det är alltså en rejäl volym för den nyfikne att ta del av. För den som inte är bekant med Emerson blir den därtill en lysande introduktion. Emi-Simone Zavall, kanske mest bekant från kulturtidskriften ESSÄ, har skrivit en introduktion, ur vilken jag citerar:

Frågan om hur en människa ska leva sitt liv för att leva det fullt ut är något som ska dröja sig kvar i Emersons tänkande som en kraftkälla hela livet. Hans tidiga erfarenheter av att själv tvingas till anpassning i de sammanhang han tillhört, under förespegling att det varit vad tron, kyrkan och samhället behövt, spelar en stor roll när han så småningom utformar sina idéer om människans plikt att lyssna till sin själv.

Det är en viktig insats Ola Klippvik gör med dessa översättningar. De översättningar av Emerson jag själv gav ut under1990-talet på mitt förlag Studiekamraten är sedan länge slutsålda. Då kom Naturen (i översättning av Mikael Nydahl), Läroår - ur dagböckerna (översättning, urval och kommentarer av Gunnar Lundin), samt Framgång - essäer om självtillit och kreativitet (i översättning och med kommentarer av Anders Hallengren).

Emerson är tidlös, alltid lika aktuell. Vi ska vara tacksamma för hans introduktörer och översättare, nu senast alltså Klippvik. 

Norstedts förlag presenterar Emerson med dessa ord:

Ralph Waldo Emerson (1803-1882), född i Boston och bosatt större delen av sitt liv i Concord, Massachusetts. Emerson utbildade sig till präst och var under en tid verksam i den unitariska kyrkan, men avsade sig ämbetet efter en konflikt om nattvardens betydelse och symbolik. Istället försörjde han sig framgångsrikt som föreläsare och författare. Han är en av den amerikanska litteraturens centralgestalter och hans essäer och dikter har haft stor påverkan på amerikansk 1800- och 1900-talslitteratur. Han har kallats både USA:s förste intellektuelle och grundare av den amerikanska religionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar