tisdag 10 november 2020

Vita husets medaljer och poesins självständighet

Solros till tröst. Foto: Astrid Nydahl
 

Hur förhålla sig till makten? I Vita huset brukar presidenterna hänga medaljer på poeterna. En av dem tackade nej, när Clinton ville göra det, hon hette Adrienne Rich (1929-2012):

I could not accept such an award from president Clinton or this White house because the very meaning of art, as I understand it, is incompatible with the cynical politics of this administration ... [Art] means nothing if it simply decorates the dinner table of the power which holds it hostage.

Vita husets herrar och damer vill gärna omge sig med tidens stora kulturgestalter. Så ordnade t.ex. Obama konserter med Bob Dylan och Rolling Stones. Clinton var också en sådan president. Vem har Trump givit medaljer? Ingen aning, eftersom jag inte sett det ske. Här i ankdammen är det mest kungen som gör det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar