söndag 6 december 2020

Finlands självständighetsdag

Foto: T.N. i Helsingfors

Läs Patrik Oksanen idag
om Finlands självständighetsdag. Följande är artikelns inledning:

Andra advent innebär två tända ljus, men hos många tänds ytterligare två ikväll. Ljusen är en symbol för Finlands självständighetsdag, en särskild dag för de 700 000 sverigefinländare som finns i Sverige.

Historien är tätt sammanvävd. Först 600 år av gemensam historia som ett rike, sedan rikssprängningen 1809 då de östliga landskapen gick förlorade till Ryssland. Därefter åtskilda i över hundra år och sedan hundra år som grannar med stunder av ödesgemenskap.

Finlands sak blev Sveriges i och med Vinterkriget. Svenska samhället mobiliserade en hjälp som saknar motstycke; frivilliga, vapen, ammunition, pengar och förnödenheter. Under krigsåren togs 70 000 finska krigsbarn emot i Sverige, 5 000 av dessa kom att bli kvar. Under rekordåren kom en omfattande finsk arbetskraftsinvandring.

Bara mellan 1968 och 1971 kom över 110 000 finländare för att jobba i fabriker och i vården. En tredjedel av dessa lever fortfarande kvar i Sverige. Det finska i Sverige märks också genom att 66 kommuner är förvaltningsområden där finska språket ska erbjudas vid myndighetskontakter. I Finland har omkring 300 000 personer svenska som modersmål. Språk och kulturarv är sammanflätat, från Topelius och Runeberg till Tove Jansson, Arja Saijonmaa och Linda Zilliacus. Så även näringslivet med bolag som Stora Enso och Telia som slog sig samman med Sonera.

2 kommentarer:

 1. Tack, och ett varmt handslag från Finland, Thomas!

  SvaraRadera
 2. Inga nyheter vad lilla jag beträffar.
  Hustru därifrån ( fick själv navigera dit...)
  600 år i gemenskap låter oss nog inte biologin uppleva.
  För övrigt gör våra bok köp oss tämligen trångbodda redan nu!
  Glöm för övrigt inte Sund. Varken Victor eller Lars!

  SvaraRadera