torsdag 30 december 2021

Näst sista dagen. Jag säger det för säkerhets skull en gång till

Anne-Marie Berglund fotograferad av Hideo Matsumoto i Cascias, Portugal

Denna blogg, Inre exil, är snart slut. Det blev en nyårstext och sedan får det räcka. Den lades ut i går.

Mina läsare förstår säkert varför.

Femton år i den här världen är mycket. 

Tjugo år om jag räknar in den fado-blogg jag drev från 2003, och som ledde fram till min debutbok i ämnet, Kärlek och längtan. En personlig berättelse om den portugisiska fadomusiken (h:ström, Umeå 2004)

Jag är livstrött. Dödstrött. 

PS: Med början i dag rensar jag bloggen. En månad i taget tas de flesta texterna bort.

PPS: Den som till äventyrs vill följa min väg kan göra det här (på prov bara): https://twitter.com/ThomasNydahl 

Eller här (också det på prov i januari): http://nydahlsoccident.blogspot.com


onsdag 29 december 2021

Nej, inte gott nytt år. Frågor om det gångna året och tystnad inför det nya

Åhus vid Östersjön, Annandag jul. Foto: Astrid Nydahl

Varför faller ett urgammalt, liberalt politiskt parti samman? Beror det på dess ideologiska rötter eller på att partiledaren är afrikanska med djupa rötter i en klankultur, 
klanen Babembe i Burundi?

 

Varför är svenskar i gemen trötta på gängkrigens dödsskjutningar och bomber? Beror det på att svensken alltid ogillat våld eller möjligen på att gängkrigens utövare är importerade från Mellanöstern, Afrika och Asien?

 

Varför har svenskar i gemen inte använt munskydd under pandemin? Beror det på att svensken har stora kunskaper om smittspridning, eller på att överheten inom politik och folkhälsa hela tiden talat med munnen oskyddad?

 

Varför har den svenska järnvägen havererat, med en jul-kulmen på trettio inställda tåg per dag? Beror det på att svenska tåg är sällsynt slitna eller på att våra järnvägar inte underhållits på två generationer? Referens: transsibiriska järnvägen eller tågen mellan Moskva och Fjärrkarelen.

 

Varför går svenska barn ut grundskolan med så låga kunskaper att det gränsar till ren och skär obildning? Betygen är ju höga över lag. Beror det på att lärarna beordrats att sätta höga betyg också för låg kunskapsnivå, eller på att skolan i sin helhet förlorat både mål och medel?

 

Varför ökar antalet våldtäkter dramatiskt i vårt land? Beror det på att svenska pojkar tittat så mycket på nät-porr att de drivs ut om nätterna i jakt på flickor? Eller beror det på det stora inflödet av unga män från kulturer där våldtäkten är synonym med manbarhet och kvinnans värde är så lågt att hon bör våldtas – gärna av en hel grupp – i så tidig ålder som möjligt?

 

Varför ökar ungdomsrånen kraftigt? Se föregående fråga. För tydlighetens skull: läs senaste rapporten från BRÅ.

 

Varför finns det alltjämt människor som svassar för politikerklassen? Beror det på att de måste för att känna sig medberoende, eller beror det på att de fostrats in i ett system av underkastelse och anpasslighet? Inte ens ministrar i den styrande regeringen förväntar de sig något av, det räcker så bra om de är utbildade frisörer.

 

Jag kan rimligen inte säga gott nytt år, eftersom det skulle vara extremt cyniskt. Det enda jag kan säga: studier av samtiden i politiskt, kulturellt och civilisatoriskt avseende befrämjar insikter om förfallet och vår civilisations undergång. Motsatsen är soffliggaren och röstboskapens totala okunskap, vilket befrämjar idiotin, korruptionen och den omfattande och djupgående fördumningen av det svenska samhället.

 

tisdag 28 december 2021

Snart är det över

Denna blogg, Inre exil, är snart slut. Det blir en nyårstext och sedan får det räcka.

Mina läsare förstår säkert varför.

Femton år i den här världen är mycket. 

Tjugo år om jag räknar in den fado-blogg jag drev från 2003, och som ledde fram till min debutbok i ämnet, Kärlek och längtan. En personlig berättelse om den portugisiska fadomusiken (h:ström, Umeå 2004)

Jag är livstrött. Dödstrött.

 

 

Sedan möttes vi i Paris. Breven från Anne-Marie Berglund. Med foton av Hideo Matsumoto

Klicka på bilden för större format.
 


Nu kommer boken med Anne-Marie Berglunds brev. Hennes 24 år långa brevväxling med Thomas Nydahl utges i urval i boken Sedan möttes vi i Paris. Breven från Anne-Marie Berglund. Med foton av Hideo Matsumoto.


316 sidor. 300:- inklusive frakt


Frakttillägg för beställningar utanför Sverige.

 

Född i Finland 1952 kom hon som liten flicka till Sverige. Hennes föräldrar tillhörde den finlandssvenska arbetarklassen. Pappa Arne kom att arbeta i skogen, och mamma Rut bland annat på tvätteri. Tillbaka i Finland körde han lastbil, Rut blev en klassisk hemmafru med begränsade möjligheter. Anne-Marie var enda barnet och hennes relation med mamman var djup och präglad av ömsesidig medkänsla. Fram till föräldrarnas bortgång fanns hon vid deras sida i Esbo-hemmet, det hon behöll ända fram till sin egen död. Båtresorna dit och hem blev en viktig del av hennes livsberättelse och de förekommer ofta i hennes brev.

 

I tonåren mötte hon Jacques Macau, hennes lärare, som hade rötterna i Frankrike. Anne-Marie reste med honom, blev alltmer frankofil och började skriva sedan han köpt henne den första skrivmaskinen. ”Jag vet inte vilken maskin man kunde skaffa sig: med fjädernedslag. Mitt liv började med lilla Olivetti rese. Det var Jacques som insisterade. Du måste få en maskin! sa han" skrev hon i brev till mig 20/7-1996. De höll ihop tills han 1982 dog i en astmaattack. I breven ser vi hur han ständigt finns i hennes tankar och hur deras gemensamma liv, som både sär- och sambor, präglat henne.Hennes debut 1977, Luftberusningen, möttes med lovord. Hennes övriga böcker, sådana som En ödets gunstling, Dam med dåligt rykte på sin vanliga runda och Raserier, fick också fina recensioner, men något stort genombrott kom aldrig. Ett komplicerat förhållande till sin offentlighet hindrade henne flera gånger att ta steget fullt ut med nya prosaböcker och diktsamlingar. Flera tryckklara böcker drog hon tillbaka i sista stund. Den sista boken blev Breven till mamma som kom 2005 och dessförinnan diktsamlingen Jag vill stå träd nu, 2000, som gav henne Svenska Dagbladets litteraturpris. Hennes samlade bokproduktion omfattade tretton titlar.

 

Hennes liv kan beskrivas som resande. Frankrike var under många år det självklara målet, såväl Paris som senare Nice, där hon också skaffade ett vindsrum. Esbo var det mest frekventa resmålet, men vardagen på Drakenbergsgatan i Stockholm beskriver hon oupphörligen som ett helvete.

 

I breven skriver hon ofta om behovet av berusning. Från debutdikternas luftberusning kom det i många år att främst handla om vinet, ett beroende vi under alla år diskuterade och ventilerade. Hennes sociala fobi bestämde mycket av dessa mönster. Inslaget av flykt var uppenbart. När hon i brev angrep personer hon kände var hon snar att ett brev senare ångra det hon skrivit.

 

Hon var i konstnärligt avseende inne på flera banor. Dramatikern för radio. Författaren av prosan och poesin. Bildkonsten i såväl målningar som teckningar. Dockorna hade sin speciella plats och ställdes också ut sent i hennes liv.

 

Fotografen Hideo Matsumoto, med rötterna i Japan, var hennes mångåriga livskamrat. Det är hans foton, vackra och ömsinta porträtt av Anne-Marie, som ledsagar brevtexterna. Han och jag ger tillsammans ut boken, med godkännande av familjen Antell i Finland.

 

Boken kostar 300:- inklusive frakt, med tillägg för beställningar utanför Sverige.

 

Thomas Nydahl går att kontakta på thomas.nydahl@gmail.com

Köp av boken kan göras på denna adress. Eller med köpesumman swishad till 0706 423016

söndag 26 december 2021

Georges Bataille: Den fördömda delen (i översättning av Johan Öberg) – och Georges Bataille: Essäer 1927–1939 (översättning och efterord Gustav Strandberg, Bokförlaget Faethon)

Åhus vid Östersjön. Annandag jul 2021. Foto: Astrid Nydahl

Georges Bataille levde åren 1897-1962. Under dessa år rasade två världskrig, de totalitära systemet fascism, nazism och kommunist präglade korta eller längre tidsrymder. Hitlers besatthet vid judarna ledde till det största folkmordet i modern tid, Förintelsen. Den sovjetiska kommunismen blev med Gulag ytterligare en dödsstöt för eventuella illusioner eller förhoppningar. Europa hade flirtat med avgrunden. Folken gav de absolut farligaste ledarna makten. Det skulle upprepas på Balkan under 1990-talet, då den serbiska nationalfascismen under en allt för lång tidsepok tilläts fördriva, plundra, våldta och mörda andra etniska grupperingar i Kroatien, Bosnien och Kosova.


Georges Bataille var, som andra, ett barn av sin tid. Han anklagades till exempel av Breton för att vara fascist, eller ”sur-fascism” som med anspelningen på surrealismen skulle peka mot ”en högre form av fascism” (Gustav Strandbergs efterord i Essäer). Men det var Simone Weil som var han starkaste kritiker.  Hon betraktade hans ”politiska övertygelser som själva antitesen till den kommunistiska kampen” (Strandberg)


Weil menade att Batailles syn innebar att revolutionen sågs som det irrationellas triumf, medan hon själv betraktade den som det rationellas. Det är under tidigt 1930-tal dessa bataljer utspelar sig. Det ger också en fingervisning om att det fanns intellektuella som dyrkade kommunismen, oavsett vad de i övrigt ansåg om tidens mordiska ideologier.

 

*

 

Supervert.com beskriver honom som surrealist och intellektuell i förtruppen, starkt präglad av en barndom med en suicidal mamma och en blind, syfilitisk pappa (det finns också uppgifter om att pappan förgripit sig på honom). Ideologiskt/politiskt rörde han sig över hela det tidstypiska spann som fanns i fascismen, övergick i socialismen och sedan försvann ner i en annan riktning, som kanske kan beskrivas som ”icke-revolutionär”.

 

Hans upptagenhet vid det låga – rent fysiska aspekter av det mänskliga; det köttsliga, avföringen och blodet – blir också tydligt i hans skapande. 

 

Med Nietzsche växer hans intresse för filosofiska aspekter av den anti-moderna kritiken. Denne är också föremål för flera av essäerna i Essäer 1927-1939. Bataille analyserar till exempel Elisabeth Förster-Nietzsche (systern). Det är väl känt att Nietzsche själv avskydde hennes man, antisemiten Bernard Förster, och Bataille skriver:

 

”Det tonfall med vilket Nietzsche under sin livstid svarade de efterhängsna antisemiterna gör det omöjligt att behandla frågan lättvindigt och att förlåta det förräderi som denne Judas i Weimar (syftar på Richard Oehler, Nietzsches kusin och medarbetare till hans syster, min anmärkning) gjort sig skyldig till: Nietzsche framträder där som ´vingklippt´.”

 

*

 

”Galenskapen är också döden. Inte för Bataille. Varför var Bataille skyddad från den fria, galna tanken? Jag kan inte säga det. (Marguerite Duras, ur Att skriva, översättning av Kennet Klemets). 

 

Nå, var då Bataille ofri i tanken? Det har jag svårt att se.  Å andra sidan kunde Duras som delvis samtida se något annat.

 

*

 

I sin essä Det erövrande samhället: Islam (i Den fördömda delen) skriver Bataille:

 

”Man får inte glömma den allmänt despotiska karaktären hos det islamska herraväldet. Grundar sig inte friheten i revolten och är den inte samma sak som vägran till underkastelse? Men själva ordet islam betyder underkastelse. Den är muslim som underkastar sig.”

 

Här visar Bataille hur oförenlig friheten är med islam. Det är inte ett påfund av sent datum utan ett väletablerat faktum.

 

*


När  Katarina Frostensson på 1980-talet hade översatt Georges Batailles Himlen blå blev hon uppringd av Sara Lidman som skällde och anklagande frågade hur hon ”kunde ha att göra med en sådan bok”. Frostensson försöker förstå vad som väckte Lidmans vrede. Var det gestalten Lazare som bygger på Simone Weil, eller var det ”den gränslösa sexualiteten”? Frostensson berättar om händelsen i sin bok K (2019, sidorna 90-92). Hon kommer fram till att det förmodligen handlat om ”bilden av Simone Weil som en puritansk och osexig olyckfågel, den underliggande motviljan i den skildringen som stötte Sara L.”

 

Himlen blå är en av de nyutgåvor som Faethon publicerar.

 

*

 

I essän Fascismens psykologiska struktur från 1933 skriver han:

 

”Att på det här sättet väcka liv i uppenbart anakronistiska vålnader skulle utan tvekan vara förgäves om inte fascismen hade återupptagit och återskapat denna process från grunden inför våra ögon – genom att, så att säga, utgå från intet – för att grundlägga sin makt. Fram till våra dagar har det endast existerat ett enda historiskt exempel på en plötslig formatering av total makt, nämligen det islamiska kalifatet (...) På samma sätt som det gryende islam representerar fascismen grundandet av en totalt heterogen makt som har sitt manifesta ursprung i rådande oroligheter (...) Först och främst utmärks den fascistiska makten av det faktum att dess grund på en och samma gång är religiös och militär utan att dessa vanligtvis åtskilda element kan separeras från varandra: den framträder således från första början som som en fullbordad koncentration.” (sidan 227-228)

 

*

 

Nej, det gick inte att skriva en recension. Jag är långt ifrån färdig med de här böckerna och jag kommer med största sannolikhet återkomma till dem.

 


Via Lissabon till en inre exil

Lissabon om natten. Foto: Hideo Matsumoto
 

Bilden ser ni varje dag i mitt blogghuvud. Det är inte något konstigt med det. Lissabon blev tidigt på 1980-talet en både fysisk och kulturell exilplats för mig. Det var mötet med fadon som ledde dit. Åren gick och jag skrev mängder om fadon, Lissabon och dess kulturhistoria. Det blev också fyra böcker, av vilka jag är särskilt tacksam för Musiken som föddes bortom haven.

Men det fanns en djupare mening än så. När fadon blev en del av mitt psyke blev det allt svårare att lyssna. Jag börjar gråta varje gång jag hör den bästa fadon. Den är självklart en klassisk fado och inte en moderniserad popvariant.

En inre exil kom att bli enda alternativet. I min inre exil är det nästan alltid tyst. Tystnaden är mer värd än allt annat, eftersom den omgivande värld jag så djupt föraktar ständigt måste låta och väsnas.

I det ligger mycket av förklaringen till min flykt från konsumtionskulturen, från sommarstädernas dunkande, från hyreshusens helvete.

Det finns alternativ. Jag valde ett alternativ redan 1982 på flykt från Malmö. Sedan fortsatte jag att fly. I det jag nu lever finns den inre exilens hela stillhet.

Det är från den jag önskar er alla en god fortsättning. Om jag bara orkar och förmår kommer bloggen att fortsätta på det nya året.


söndag 5 december 2021

Bernur om AMB-boken

Foto: Hideo Matsumoto
 

Björn Kohlström driver litteraturbloggen Bernur. För sin gärning har han nyligen belönats med Madeleine Gustafssons kritikerpris.

I dag skriver han om min utgåva av Anne-Marie Berglunds brev. Hela recensionen kan du läsa här hos honom.

Här endast ett utdrag:

En av sorgerna är att flera av de planerade bokprojekten avbryts. Därför avstannade produktionen under 2000-talet. Det handlar om att inte vare sig kunna eller våga skriva, liksom att inte tåla sin egen skrift. Att skriva blir skambelagt. Problemet med det skadliga livet är att det blir skadligt först när det är för sent, det vill säga att effekterna inte visar sig förrän du borde ha ändrat riktning. ”Stressen och spriten” som hon själv anger blir del av det destruktiva. Det är sorglig läsning, men allt bärs av en okuvlig optimism trots allt. För så är det nu med optimismen, att den inte låter sig hejdas. Mycket kan sägas om Berglund och den livssyn hon uttrycker här, men hon gnäller aldrig: ”Ha ont i ett knä – det är inte sjukdom. Sömnlöshet, svårmod, rädsla – det är inte sjukdom det är existens.” 

 

Det liknar en självbiografi, och det är generöst med drygt 300 sidor litteratur av denna kaliber, och plötsligt kan man förlika sig med att det inte blev fler böcker under den period som avses, 1996-2020. För här är den till slut, ännu en klenod att – nej, inte hamna i magasinen, utan att ställa på en prominent plats i allas bokhyllor.

tisdag 30 november 2021

Elina på iniskogen har läst Sedan möttes vi i Paris

Foto: Hideo Matsumoto
 

Elina på iniskogen skriver:


Jag läser just nu två helt olika böcker som ändå har mycket gemensamt. Den ena är Thomas Nydahl: Sedan möttes vi i Paris Breven från Anne – Marie Berglund och den andra Jordan B. Petersons Bortom ordning 12 nya livsregler.


Jag släppte dock Peterson nu för Nydahls bok tog över. Kanske återkommer jag om Peterson senare. Båda böckerna är närgångna, filosofiska, öppna betraktelse över livet.


Breven från Anne – Marie Berglund är en modern monologisk brevroman. Det är en del av hennes omfattande brevväxling med författare Thomas Nydahl mellan åren 1996 – 2020. Anne – Marie dog 6 mars 2020. Att samarbeta med en person efter dennes död är alltid riskabelt. Men Nydahl har gett henne åter en röst. Hon finns och är sig själv.


Jag börjar med en citat om Julen, lämplig efter Black Week och allt shoppande. Hur känner den personen som inte vill eller kan vara med?

2006 18/12 skriver Anne Marie: Bäst vore om man fick en sömnspruta över jul så kan man sen börja om på nytt. Men i landet Sverige får ju ingen vara förtvivlad, bara att gömma sig under stenen när paniken kommer. Instängd i en adventskalender.


Vi ska vara glada eller i alla fall låtsas. Hon vägrar förställa sig.

Boken är endast brev från Anne Marie, inte svar till dem. Jag saknar i början Thomas svar på breven men han finns bakom hennes text. Den kontakt de har lyser genom. Anne – Marie anförtror sig, sina tankar, sorger, glädje, liv, ibland i väldigt närgångna nakna brev. Det är behov att reflektera över sig själv med någon som förstår och kanske har samma skörhet inom sig.

Det är en kärlekshistoria av mental, mänsklig art. Det sällsynta att våga vara öppen inför någon, vara sig själv med sina skavanker utan att lägga en mask över. Den närhet som finns mellan brevskrivaren och mottagaren känns på varje sida, trots det fysiska avståndet. Anne – Marie inordnar sig inte i det konventionella livet med trånga ramar. Hon uttrycker längtan till naturen. Ett av hennes verk heter ”Jag vill stå träd nu”. Hon känns ibland desperat som om hon hade tappat fotfästet eller det hade aldrig funnits. Hon sätter ord i det.

Människan Anne – Marie kommer nära läsaren. Hennes brev berör. Just detta, känsloläget, fångar Nydahl lysande. Han hittar i brevhögarna det som är kärnan i Anne – Marie som person och den som lever av ord. Det är också en bok som ger läsaren kontakt med yrket: författare. Hur tänker en författare som ibland inte ens vill bli publicerad? (En otänkbar tanke hos nutida mediekändisar.) Inte bara det utan vi får kontakt med en av oss, vi som grubblar över meningen i vad vi uträttar.


9/9 -2006 skriver hon: Känner mig väldigt hemlös, det är för att jag inte kan nå pappa längre. Och för att jag inte har en enda bok i sikte. Det är ändå konstigt hur man liksom har sitt hem i de böcker man planerar att ge ut”. (Fadern är sjuk. Min kommentar.)


Hur känner sig de personer vars liv består av att skriva när det inte finns något att skriva om eller det skrivna känns meningslöst? Slutet på ens författarliv? Den där tomheten var och en kan känna när arbetslivet är slut och man blir nästan ingen. Fråga mig bara.

2019 27/8 skriver hon: Det är så ensamt när jag inte skriver. På morgonen stiger jag upp till ett ingenting.


Det är i få böcker vi kommer i sådan närkontakt med en person, oavsett yrke, än i Anne – Maries brev. Av den stora brevsamlingen under 24 år har Nydahl valt, utelämnat, redigerat så människan hon var kommer fram. Anne Marie önskar vara sig själv, Nydahl lyckas ge henne det. Allt blir också en historia över sällsynt långt vänskap.

Bokens svartvita bilder av Hide Matsumoto känns närgångna och samtidigt med avstånd. Bilderna förstärker texten.

Söndag satt vi som läser Nydahls blogg framför TV n men vi väntade förgäves.

Agneta Pleijel hade filmat en presentation av Nydahls bok till programmet Babel i SVT 28/11, men det censurerades. De klippte bort det helt enkelt. Det kan omöjligen vara Anne – Marie som är ”fel”. Hon är kvinna. Hon pekade ut riktning åt andra kvinnliga författare. Jag misstänker – vi är flera – att Thomas Nydahl inte hör till PK folket. Är inte du rätt PK finns det inte plats för dig i Sveriges ”oberoende” media vi betalar genom obligatorisk skatteavdrag. Ytterligare ett till skäl att aldrig slå på Statstelevisionen mer.

PK ismen omfattar allt större delar av våra liv, hur vi ska tycka, tänka och bete oss. Det börjar bli något som bidrar till raset av vårt samhälle. Då det inte finns möjlighet att påverka utan att tillhöra i en smal åsiktskorridor av ”rätt tänkande” ger det ett fattigt samhälle med kvävande likriktning där yttrandefrihet är bara en etikett utan innehåll.

Anne – Marie Berglund anpassade sig inte till en fåra. Det tilltalar mitt sinne. Anne Maries brev är en bok jag kommer att läsa om. För mig blev det årets bästa bok. Jag är ingen recensent men ordet mästerverk ligger nära till.

måndag 29 november 2021

Kulturradikal censur på SVT

Foto: Astrid Nydahl
 

I dag är jag övertygad om att det handlade om en avsiktlig censur riktad mot mig i gårdagens Babel. Den drabbade först och främst Agneta Pleijel och hennes val av bok. 

Jag vet att det finns en stor krets kulturradikaler i Stockholm som avskyr mig.

Det får de gärna göra, eftersom avskyn är ömsesidig.

Den som främst drabbas av censuren är Agneta Pleijel och bokens brevskrivare, Anne-Marie Berglund. 

Pleijels boktips under många år har nog aldrig klippts bort. Här finns alltså en viktig lärdom. Är det en tillfällighet att den bok jag gjort klipptes bort? Nej, naturligtvis inte.

I går kväll skrev jag om detta i bloggen:

Agneta Pleijel hade filmat sin presentation av boken till kvällens Babel. De klippte bort det. Varför? Det står skrivet i den stockholmska himlen. Vilka totalitära svin de är!! Agneta Pleijel skrev bland annat i kväll: "Va! Ingen aning! Såg inte programmet. Blir ledsen o besviken, fan också! Jag höll upp boken och rekommenderade starkt!!!"

söndag 28 november 2021

SVT blåste oss

 Agneta Pleijel hade filmat sin presentation av boken till kvällens Babel. De klippte bort det. Varför? Det tår skrivet i den stockholmska himlen. Vilka svin de är!!! Agneta Pleijel skrev i kväll:

Va! Ingen aning! Såg inte programmet. Blir ledsen o besviken, fan också! Jag höll upp boken och rekommenderade starkt!!!

måndag 22 november 2021

Anders Björnsson om Anne-Marie Berglunds brev

Anne-Marie i bärskogen. Foto: Hideo Matsumoto
 

Anders Björnsson

BERGLUNDS BREV

 

Förra månaden, i mitten av oktober, passerade jag Kloten, ett före detta brukssamhälle i Västerbergslagens finnmarker. Några familjemedlemmar vistades under en långhelg på närbelägna Malingsbo herrgård. Här och var hade statliga Sveaskog, ”Göran Persson-skog”, skövlat i markerna

 

Några veckor senare fick jag Anne-Marie Berglunds brev till dig, Thomas, i min hand. Ett fylligt urval, sköna porträttbilder. Av det förstod jag, att hon och hennes föräldrar tidigt under hennes levnad flyttade från Finland och hamnade i Kloten. Föräldrarna återvände sedan till Esbo, Helsingfors grannstad, gammal svenskbygd, medan dottern blev kvar i Sverige och började skriva böcker på deras gemensamma språk, svenska. Detta bland annat.

 

Ofta, flera gånger om året, besökte hon dem sedan de återflyttat, har jag förstått. Tog färjan fram och åter mellan de bägge huvudstäderna. Såg modern, den fattiga arbetarkvinnan, tyna bort och fadern, som inte varit lätt att leva med, gå in i demensen och dö han också. Denna trad har även jag gjort åtskilliga gånger, av professionella och privata anledningar

 

I Stockholm var Anne-Marie bosatt vid Hornsgatan, i Drakenbergsområdet, om jag läst rätt. Där, helt nära lummiga Tantolunden, bor min dotter idag. Där bodde min morfar, när jag var liten, i ett härbärge för vilsekomna män. Det var ursprungligen en kyrka, man beskrev det som ett fängelse; vi besökte honom aldrig. Det slår mig, att Anne-Marie betraktade det senmodernistiska jättekomplex, som ersatte härbärget, som sitt fängelse. Var hon friare i sitt vindskyffe i Nice?

 

Hennes och mina vägar korsades aldrig – vi tillhörde olika socio-kulturella miljöer i Stockholm – förrän nu, genom brevurvalet, några år efter hennes bortgång. Jag möter en nästan jämnårig människa, med uppenbara svårigheter att hålla sin livslinje, sympatisk i sin något slarviga tillvaro och sin ovilja mot att stå i rampljuset. En mycket vacker utgivning är det.

 

Anders Björnsson

 

söndag 21 november 2021

Anna Wahlgren läser Anne-Marie Berglunds brev

 

Anna Wahlgren skriver om brevboken:


BREVSKRIVARVÄDER, hette det förr. Man stängde in sig när vädret var trist och skrev brev. Anne-Marie Berglund skrev brev vare sig vädret var trist eller ej, och hon gjorde det inte sällan med vad som förr kallades gåspenna. Som hon doppade i bläck upphällt i en liten skål. Hon insåg att hon behövde ett kärl med vid hals som kunde förslutas - ”heter det bläckhorn?”. 

 

Poet, konstnär, brevskrivare. Varje vecka, närmast utan undantag, i 24 års tid växlade finlandssvenska Anne-Marie ”fragment”, som hon ibland kallade sina brev, med ”kumpanen”, författarvännen Thomas Nydahl i Skåne. Träffades de någonsin i verkliga livet? Det framgår inte. Men man kan nog säga att de gjorde mer än träffades. De möttes.

 

”Vår vänskap växte, och med tiden kom vi att beröra också det mest smärtsamma och destruktiva, i våra liv”, skriver Thomas Nydahl i förordet till sin nyutkomna bok ’Sedan möttes vi i Paris’, som pryds av ett av många själfulla foton på Anne-Marie, tagna av Hideo Matsumoto. ”Om vi hade försökt oss på självcensur hade brevväxlingen dött.” Han berättar hur breven ofta ledsagades av ”böcker, tidskrifter, teckningar, akvareller, foton, cd-skivor” som lyfte vardagen än mer.

Förordet i sig är ett stycke konst. Både på och mellan de sakligt berättande raderna lyser kärleken, värmen, förtroligheten och tilliten uppenbar mellan dessa två själsfränder. Det är gränslöst vackert.

 

Brevsamlingen är i boken med nödvändighet reducerad till ett urval på dryga 300 sidor - men vilket urval, vilka sidor, ”fragment” eller ej! Anne-Marie Berglund själv avled i mars 2020, men i sina brev sprakar hon av liv, gråter, jublar, sjunger, hänför - och vänder och vrider däremellan på misströstan, vantro, ångest och osalighet utifrån det mänskligt gemensamma likaväl som ur den egna ensamhetens svärta - och inga brev i världen, vågar jag påstå, kan bli mer levande än dessa.

 

Breven är hennes. Från Thomas Nydahl finns inga. Ändå är han närvarande i korrespondensen på ett sätt som aldrig sviktar. ”Du är den enda som aldrig plundrar”, skriver Anne-Marie redan i mars 1998. ”Tvärtom, när jag skriver till dig får jag, genast får jag i retur (innan ditt brev sen kommer), för jag vet att du lyssnar med inte det nyfikna örat som jag hatar, utan med hjärtat, med inlevelsen och att du alltid tänker gott om mig (vilket är ömsesidigt).” 

 

Jag som skriver detta är ingen litteraturkritiker och försöker inte leka recensent, särskilt inte av poesi eller konst. Jag kände till Anne-Marie Berglund till namnet och - skam till sägandes - inte mycket mer. Hon skrev många böcker, höll ett antal konstutställningar, fick flera priser och utmärkelser, talade i åtskilliga offentliga sammanhang, drog också tillbaka böcker som bara väntade på utgivning, var en kulturpersonlighet av rang. Det jag inte visste vet kanske inte alla andra heller. Thomas Nydahl redovisar fakta för oss okunniga. Men en sak vet jag, även om jag bara talar för mig själv: ingen människa av kvinna född kan ha skrivit maken till brev, gåspenna eller ej. Och om brevskrivning vet jag en hel del. 

 

’Sedan möttes vi i Paris’ är ett mästerverk. En ren och inte sällan uppfordrande njutning. En förändrande, fördjupande, förlustande samling brev som lämnar spår efter sig för evigheten, skulle jag påstå, därför att den härrör ur den. Läs! är sålunda min allra varmaste rekommendation. Läs och lär! 

 

Guldgruva? Ymnighetshorn? Vad ska man sätta för namn på detta blomsterfång av tankar och känslor, förtroenden och leenden, klokheter och stundom taggiga livsreflektioner? Det går inte. Man får plocka sina blommor som de kommer till en:

 

”Vi är omgivna av skuggor, av soldater, av tomma skal utan samvete och så alla roffarna. Bland sådant pack försvinner de insiktsfulla själarna, då ju alltid dumheten är starkare än mildheten och visheten.”

 

”Efter Aniarapriset har flera hört av sig och velat låna pengar. Ibland kan man inte neka.”

 

”Har funderat på att ge ut mina ’porrminnen’ eftersom dessa är ganska roliga, jag var liksom före min tid i detta, i dag viker ju många småjäntor ut sig på nätet. - - Dessutom hatar jag ännu recensionen där det skrevs att jag ägnat mig åt kvinnans äldsta yrke. Senast nu med Aniara-priset, att i motiveringen stod det att jag skriver om det fula. Det visste jag inte innan och det chockade mig djupt. Jag har aldrig vetat att det fula finns ens, för mig var allt livet. - Å andra sidan, vilket svaghetstecken när man börjar tänka på sitt ’rykte’.”

 

Anne-Marie Berglund var både man och kvinna, om jag får uttrycka det så. Hon bejakade sex, åtrå, tillfälliga förbindelser - där hon inte sällan var initiativtagaren, ”Förföraren” - på ett spontant, beslutsamt och glädjefyllt sätt, så som män (i bästa fall) alltid har gjort, vilket varit tabubelagt för den ängsligt kyska, förskrämt hedersamma kvinnan som skulle stå vid spisen med ungar klättrande i kjolarna. Hon reflekterar:

 

“Hur många män har inte trivts med att samtala med prostituerade under sömnlösa nätter. Dessa skökor är väl de bästa själasörjare ofta. - Att det svenska samhället kriminaliserar män som köper sex är direkt befängt. Å, dessa duktighets och renhetsivrare! Jag vantrivs något oerhört i landet men vet att långt värre länder finns! Det är självgodheten jag inte klarar.”

 

Utan barn, förvisso, men inte utan kärlek levde denna diktare och konstnär som kanske aldrig fick något stort publikt genombrott men blev vederbörligen hyllad av kultureliten såväl härhemma som utomlands. Hon må ha varit en främmande fågel för så kallat vanligt folk, men hennes sång är beståndande: ”Betänk hur kort vårt liv är!”

 

Nej, utan kärlek var hon inte. Och kärlekens oundvikliga följeslagare heter inte hat utan sorg:

 

”Sorgen måste få värka ut; Alexandra David Neel, min stora hjältinna, isolerade sig och skrev ingenting på tre år när hennes älskade adoptivson ( - ) dött! Jag kunde inte följa med i en film på teve under tre år efter Jacques död. - - När jag förlorade Jacques, min enda människa på jorden, blev jag nästan galen. Och jag tror inte jag repade mig nånsin.”

 

”Hur oerhört glad jag är att du och Astrid ska gifta er! - Du vet vad ensamhet är, därför kan du ingå äktenskap. Å, om jag var på Bröllopet, så skulle jag hålla tal om Ensamheten. Jag menar att den är vi själva, och att vi i äktenskapet finner oaser, men aldrig fullständig vila, vår vandring kan bli verkligare, mer kraftfull bara. Men att våga tro på en förening är ett stort steg mot en utvidgning av ’jaget’. - - Ja, du blir gift, en stor skillnad ligger väl i det. Men jag hoppas vårt famlande efter orden fortsätter.”

 

”Nu gråter jag hela tiden. Det är bra. För jag vet att jag är in i märgen bestulen. Om jag bara förmådde hata, men det går inte. - - Sen jag föddes, bara drömde jag om en sak; att få bli själv. Inte älskas, inte behövas, inte användas; bara vara ett med mig själv och med Gud.” 

 


 

 

onsdag 10 november 2021

Första recensionen av Sedan möttes vi i Paris med Anne-Marie Berglunds brev

Foto: Hideo Matsumoto
 

Första recensionen av boken har skrivits av kollegan Per Erik Tell (hans sida finns här om du vill läsa hela hans text):

Författaren och bloggaren Thomas Nydahl i Viby är en av de mest produktiva skribenter jag någonsin mött. Han skriver inte bara böcker och bloggar. Han skriver brev. Riktiga brev.

Nu publicerar han i boken Sedan möttes vi i Paris delar av den omfattande brevskatt han bevarat efter brevväxling med den finlandssvenska poeten Ann-Marie Berglund (1952-2010) fram till hennes död i mars i fjol, bara dagar innan pandemin slog till.

Det är 24 års, stundtals intensiv, brevväxling vi får följa. Flera gånger slår det mig också att det är på riktigt, just brevväxling. Det är inga korta mail eller ännu kortare chattkommentarer med fåniga emojis. Det är riktiga brev i kuvert och med frimärken de skickar till varann. Det blir allvar.

fredag 29 oktober 2021

Arne Tegnér med Dora Carrington och Lytton Strachey

Lytton Strachey. Målning av Duncan Grant

Astrid och Arne skulle resa till Andalusien. Bussen till Kastrup skulle köra från Kristianstad två på natten.


Hur fördriva tiden utan att somna?

 

Arne var hos oss och vi tittade på filmen Carrington, där framför allt Lytton Strachey, spelad av Jonathan Pryce fascinerade oss. Hans och Dora Carringtons (spelad av Emma Thompson) osannolika kärlek – homosexuell man och heterosexuell kvinna – blir ett oförglömligt sätt att visa att kärlek förmår vara annan än den förväntade. Vi befinner oss mitt i en av Bloomsbury-gruppens cirklar. Man hade sexuella relationer lite hipp som happ. 


Arne var oerhört fascinerad, det var vi alla tre, vi talade mycket om filmen. Vi köpte två vackra vykort med Stracheys porträtt, hade dem inramade här och hemma hos Arne (bilden ovan).

 

Strachey dog i cancer 1932, vid 52 års ålder. Dora Carrington begick självmord strax därpå. Hon blev 38 år. 


I onsdags begravdes Arne, han blev 67 år. Jag vill hålla fast honom med skrivandets hjälp.


Begravningsagendan med Arnes egen akvarell