söndag 28 februari 2021

Barn, ungdomar och kvinnor är offer för en importerad vålds- och våldtäktskultur

Fullmåne över oss i helgen. Foto: Astrid Nydahl
 

Martin Berg skriver i Bulletin om ett "problem" som är betydligt allvarligare än så, eftersom det är ett civilisatoriskt skred ner i ett tillstånd som varken var önskat eller en naturlag:

Nästan hälften, 48 procent, av alla elever i årskurs 9 utsattes för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott under 2019. Det visar en analys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Barnombudsmannen som bygger på statistik från Brottsförebyggande rådets statistik.

Jag skulle påstå att denna situation till absolut största delen är följden av en import från "kulturer" där våldet är den självklara vägen till makt och medel. Det man inte har tar man. Det man önskar ser man till att erövra, t.ex. svenska flickor som är både naiva och blåögda. Men det finns också i lägre åldrar. Läs den här passagen:

Bulletin skrev nyligen om att Madeleine Adaktusson och Anna Alandh, producent respektive projektledare på SVT Barn, slagit larm om att otryggheten bland barn sprider sig ner i åldrarna. I undersökningar för olika programidéer berättar allt fler barn mellan tio och tolv år om en otrygg vardag där man noga kalkylerar vart man går och inte.

– Det är framför allt unga killar som drabbas. Det kan handla om att en pojke blir omringad av ett större gäng som ofta är maskerade och inte sällan beväpnade med en kniv. Eller, så kan rånen utföras när de spelar fotboll på en idrottsplats och det kommer några killar som vill vara med. De blir distraherade av de här killarna, och märker sen att deras jackor och mobiler är borta. Det är heller inte ovanligt att de förnedras på olika sätt, uppgav Madeleine Adaktusson för Bulletin.

Man kan tillägga att våldtäktsepidemin i vårt arma land har liknande bakgrund. Den rapport som BRÅ publicerade i veckan, och som täcker perioden 2010 - 2015 (det skulle just därför behövas en ny studie som täcker in de dramatiska åren 2015-2016):

En ny forskningsstudie som omfattar drygt 3.000 dömda män visar att 60 procent är första eller andra generationens invandrare och att nära hälften tidigare dömts för våldsbrott.

8.820 våldtäkter och våldtäktsförsök rapporterades år 2019 till polisen. Sedan 2010 har antalet ökat med 44 procent, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Forskargruppen vid Lunds universitet har identifierat och kartlagt olika egenskaper och bakgrundsfaktorer hos samtliga dömda våldtäktsmän mellan 2000 och 2015. Någon liknande studie har aldrig tidigare gjorts. 

 

Hälften av våldtäkterna utfördes av män födda utomlands. Ytterligare tio procent hade invandrarbakgrund. Totalt alltså 60 procent av gärningsmännen var antingen första eller andra generationens invandrare.

Av dem med invandrarbakgrund var det vanligast att man föddes i Mellanöstern/Nordafrika (34,5 procent), därefter Afrika utom Nordafrika (19,1 procent), sedan Östeuropa (15 procent). 

– Det här med invandrarbakgrund var ingenting vi undersökte specifikt, utan bara en av alla variabler. Men proportionerna här var något vi förvånades över, säger Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin och klinisk epidemiologi vid Lunds universitet till Kvällsposten (betalvägg). 

En av forskarna, kriminologen Ardavan Khoshnood vid Lunds universitet, säger till Nyheter idag:

– När man väljer att publicera det här är det ju ett känsligt ämne. Dels för att det handlar om ett av de allvarligaste brotten som vi har i vårt land, nämligen våldtäkter, och för det andra att vi visar att invandrare utgör en majoritet av det här. Det gör det hela väldigt känsligt. Lyckligtvis har det inte varit några konstigheter alls sedan den här artikeln publicerades. Men lite bekymrad är man ju för att man ska anklagas för saker och ting.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar