torsdag 18 februari 2021

Belarus med Dmitrij Strotsev och Maria Stepanova med flera

Två nya skrifter om Belarus
 

Vill man bättre förstå vad som skett och sker i Belarus ska man följa Ariel förlags skriftserie Gotlandssamtal.

I Motståndets konst av poeten Dmitrij Strotsev i Minsk, kastas läsaren direkt in i det civilmotstånd som Monstret i Minsk mötte med vattenkanoner, vapen och dödsmisshandel. Det är grym läsning, men den rymmer också avsnitt om motståndets vackra och gripande sida, samt regimens strävan att krossa det. Strotsev använder begreppet gårdsrepubliker om det som skedde mellan hyreskasernerna:

"Idag är innergårdarna inte längre bara gårdar, utan små republiker; bara i Minsk räknas de i flera hundra  (...) Mot de upproriska gårdarna och stadsdelarna organiseras storskaliga bestraffningsoperationer, i vilka hundratals poliser och kommunanställda medverkar".

I brev till en lycklig tid, en essä av Maria Stepanova, leds vi först via en annan text, där Svetlana Aleksijevitj manar de ryska intellektuella att visa sitt stöd och efter att ha ställt frågan "Varför tiger ni?", får svar av sådana som Olga Sedakova, Lev Rubinstein, Natalja Mavlevitj och andra. Stepanova själv skriver: 

"Traditionen att skriva och underteckna öppna brev - så viktigt på 1900-talet - har efterhand förflackats och blivit slentrian (...) Den praktiska effekten av alla våra underskrifter förblir minst sagt oklar, men själva proceduren skänker ändå en viss lättnad, en chans att vädra sin åsikt, "att göra något" i en situation där ingenting tycks vara möjligt att göra."

Det är med andra ord något helt annat än öppna brev Aleeksijevitj förväntar sig, nämligen att den ryska intelligentian "skulle vara förmögen att handla, att dess handlingar skulle kunna ha verklig betydelse".

Översättarna i dessa två skrifter är Mikael Nydahl, Nils Håkansson och Ola Wallin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar