lördag 27 februari 2021

Fransk debatt om vänstern och islamismen

Foto: Astrid Nydahl
 

Frédérique Vidal, fransk minister för högre utbildning, forskning och innovation, har rört vid en mycket öm punkt sedan hon initierat en ny debatt om vänstern och islamismen. Om detta kan man läsa i Svenska Dagbladet. Jag citerar några intressanta passager. Hela artikeln finns här. Att ämnet är tabu visar sig när en stor grupp intellektuella protesterar och kräver ministerns avgång:


Efter de senaste årens terrorattentat är hanteringen av islamism ett återkommande tema i fransk politik och det är uppenbart att presidenten vill vässa politiken i dessa frågor inför nästa val. Benämningen islam-vänsterism, eller islamo-gauchisme, etablerades i Frankrike kring millennieskiftet av sociologen Pierre-André Taguieff, specialist på frågor kring antirasism, rasism och antisemitism. Taguieff ville beskriva en antisionistisk allians mellan islamistiska grupper och delar av yttervänstern. Det ideologiska närmandet byggde på en föreställning inom vänstern från sent 1960-tal om islam som de förtrycktas religion och den muslimska invandraren som den nya proletären. Idag har dock begreppet islam-vänsterism vidgats och används också för att beteckna den vänster som inte vill peka ut islamism som ett samhällsproblem, även om definitionerna går isär. 

(...)

I Frankrike aktualiserades frågan om islam-vänsterism i universitetsmiljöer i samband med det brutala islamistiska mordet på historieläraren Samuel Paty ifjol. Hundra profilerade akademiker protesterade i ett upprop i Le Monde mot forskares och universitetsorganisationers motvillighet att peka ut dådet som just islamistiskt. Undertecknarna, däribland islamkännaren Gilles Kepel och filosofen Marcel Gauchet, begärde att Vidal skulle vidta åtgärder för att identifiera islamistiska strömningar vid universiteten. 

Nu har alltså svaret kommit från ministern, som själv är professor i biokemi och har innehaft tunga akademiska poster och uppdrag. Även om detaljerna kring utredningen fortfarande är oklara har kritiken inte låtit vänta på sig. Ett nytt upprop med över 600 forskare begärde i Le Monde att utbildningsministern skulle avgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar