onsdag 10 mars 2021

Anders Johansson: Ekopark Böda. En magisk skog


 

Anders Johanssons bok Ekopark Hornsö i Småland presenterade jag när den kom.

 

Nu kommer en uppföljare om Ekopark Böda på Öland. Den är i lika hög grad frukten av en kunnig fotografs arbete, med poetens blick, också i prosatexterna.

 

Böda har en rik historia, där den ligger på norra Öland. Anders Johansson skriver:

 

"Böda är inte ett land av traditionsrika släktgårdar, höga silobyggnader och stora djurbesättningar. Här finns en småbondekultur med sådd, skörd och slakt, som närmast dött ut med de sista åldriga brukarna. Jordbruket har aldrig haft den status det har till exempel på södra Ölands goda jordar."

 

Böda ekopark består av vitt skilda miljöer. Anders Johansson skildrar dem alla, som de stora, delvis förstenade skogarna, de oändligt långa stränderna som leder ut i farliga vatten. Han är en mästerlig fågelskildrare. Det hindrar inte att han också med sakkunskap kan berätta om blommorna. Hans färgfoton är oerhört vackra och skildrar både naturens skönhet och dess brutalitet.

 

I hans böcker har man sedan länge också fått ta del av hans filosofi kring människan i relation med djuren och naturen. I den här nya boken skriver han:

 

"Världen blev en värld där det mänskliga ställdes mot det icke-mänskliga med det personliga knutet enbart till den mänskliga sfären. Av detta följde människans alientation i ett icke-mänskligt sammanhang, säg i en stor skog eller i fjällvärlden.

 

De ekologiska tankarna är ett viktigt försök att häva denna alienation och montera ner de värsta olaterna i människans härskarroll över naturen. Ekopark Böda är i den meningen ett genombrott."

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar