fredag 5 mars 2021

Är det statens blickar vi fruktar?

Foto: Astrid Nydahl
 

”Ju ofriare ett land är, ju mer man blir iakttagen av staten, desto fler saker blir man förr eller senare indragen i på ett obehagligt sätt. Alltmer sällan kan man hålla sig utanför.”

 

Herta Müller, ur Kungen bugar och dödar (översättning av Karin Löfdahl)

 

Är det statens blickar vi fruktar? Själv fruktar jag den offentlighet som har staten som översta skikt. Men det den består av är farligare, nämligen det som yttras och cementeras i och av medierna. Skenbilder. Halvlögner. Och de rena, avsiktliga bedrägerierna.

 

Hur skulle vi kunna hantera våra liv, när vi vet detta? Enda sättet är att skaffa sig en helt ny omedvetenhet, att göra sig oinformerad och dum. I dumheten kan bedrägerierna frodas och betraktas som information. Det är i alla avseenden en mardröm vi genomlever, just för att Sverige i det avseendet är ett mycket ofritt land, öppet för allt som kan bidra till dess förstörelse.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar