tisdag 2 mars 2021

Infantil politik till skydd för islamister

Foto: Astrid Nydahl
 

Sveriges Radio/Dagens Eko uppger:
 
Att andra EU-länder har mer långtgående terrorlagar än Sverige riskerar att skapa en situation där personer kommer till Sverige för att undvika straff i andra länder, och i viss mån kan det redan vara så. Det säger Per Lindqvist, chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, enligt honom är det angeläget att de svenska terrorlagarna skärps, så att de är mer lika de som finns i andra EU-länder. Som Ekot rapporterat har ingen i Sverige åtalats eller dömts enligt den lag som kom för ett år sedan och kriminaliserar olika former av samröre med en terroristorganisation.
 
Var går gränsen för den svenska infantiliteten? I många år kunde man - också i politikerklassen - hävda naiviteten som orsak till eländet. Jag tror snarare att vi har att göra med en hejdlös form av infantilitet. Många steg som tagits i vårt land har haft den medvetna fördumningen som ledstjärna. Bara i Sverige kan "hemvändande" massmördare belönas med fri bostad och bidrag till uppehället. I sundare nationer - t.ex. Finland och Frankrike - grips de, ställs inför rätta och hamnar i en cell. På vilket sätt är de ens hemvändande? Vem stod för en politik som kunde få islamismens värsta soldater att kalla Sverige för sitt hem?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar