torsdag 18 mars 2021

Ordbetydelser och annat

Att läsa Hannah Arendt har nu också blivit en ren språklära. Det har jag absolut ingenting emot. Ta ordet revolution, nog tror vi lite till mans att vi "vet" vad det betyder. Men så här skriver Arendt:

"Det faktum att ordet 'revolution' ursprungligen betydde restauration, alltså något som för oss framstår som dess motsats, är inte bara en semantisk egendomlighet. Sexton- och sjuttonhundratalens revolutioner, som för oss tycks uppvisa alla tecken på en ny anda, den moderna tidens anda, var ämnade som restaurationer."

Dessa ord kan man läsa många gånger och ibland kanske förstå dem. 

På samma sida finns en passage som gör det tydligare:

"På sextonhundratalet, när vi första gången finner ordet som politisk term, låg det metaforiska innehållet ännu närmare ordets ursprungsbetydelse, då det beskrev en revolverande rörelse tillbaka till en förutsatt punkt, underförstått ett återslag till en förutbestämd ordning."

Så kan alltså ordens betydelser förskjutas så att de avser det rakt motsatta till det ursprungligen avsedda. Just i den epok vi lever i befinner sig våra språk i en storm som kanske innebär ännu större förändringar. Kan man tala med "sanna revolutionärer" om detta, eller ska vi låta lagt kort ligga?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar