torsdag 11 mars 2021

Polen idag: Vi förvandlas till en enpartistat säger Adam Michnik

Den legendariska tidningen skapad av Adam Michnik

Igår skrev jag här i bloggen om Polen som en partidiktatur under kommunisttiden. Dessvärre finns det skäl att göra det nu igen. Adam Michnik, en av de legendariska männen från Solidaritet-tiden och kampen mot diktaturen, är chefredaktör för den oberoende tidningen Gazeta Wyborcza, som han också grundade. I en nyskriven artikel varnar han för den rådande situationen i Polen och säger bland annat: "Vi förvandlas till en enpartistat". Artikeln publicerades igår på svenska av DN och jag citerar här några centrala delar av den.

 

Syftet bakom de styrandes ränksmideri är klart synligt. De vill försäkra sig om att ingen tillåts att belysa deras ”perversioner”. De måste se till att allt och alla verkar som de styrande har avsett.

 

Det är av den anledningen som den regerande majoriteten minutiöst, steg för steg, monterar bort säkerhetsventilerna i vår demokratiska ordning. Mátyás Rákosi, den ungerske kommunistdiktatorn som var känd som ”lilla Stalin”, kallade det för salamitaktik – att likvidera avvikande åsikter en skiva i taget.

 

Det bör upprepas: Oberoende medier kallas för regimens fiender och behandlas öppet som sådana. Polens premiärminister Mateusz Morawiecki har utan att skämmas förklarat att 80 procent av de polska medierna ”tillhör våra fiender”. Det han menade var att dessa medier ännu har kvar ett uns av redaktionell frihet.

 

När makten visar sitt varggrin använder den alltid de falska argumenten, som Michnik här påpekar kallas oberoende medier för fiender. Läs vidare:

 

Som ett oberoende medieföretag är vi lyckosamma nog att ha våra läsares, lyssnares och tittares stöd. De styrande kan inte stå ut med det. Vi har avslöjat flera försök till övervakning av medierna som har orkestrerats av säkerhetstjänsterna. Journalister som arbetar för oberoende medier har trakasserats och tårgasats av polisen när de har rapporterat om regeringskritiska protester. Under de senaste åren har de styrande på ett olycksbådande sätt talat om behovet att ta över ”fientliga” medier så att de äntligen tjänar ”polska” intressen. De förverkligar nu detta hot.

 

Oberoende medier, alltså oberoende av statsmakten och den politiska klassen, är a och o i varje samhälle som gör anspråk på demokratiska omständigheter. Polens utveckling är så tragiskt lik det förflutnas:  

 

Angreppen mot mediefriheten är bara en av flera fronter som de styrande har öppnat i sitt krig mot Polens demokrati och medborgarsamhälle. Efter att den sittande regimen tog kontroll över åklagarmyndigheten, Författningstribunalen och Högsta domstolen, är Polen inte längre en rättsstat. Vi förvandlas till en enpartistat och således blir vi ”Europeiska unionens sjuke man”. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar