söndag 14 mars 2021

Rubriken: Text

Foto: Astrid Nydahl
 

"Det man kan vänta sig av det egna skrivandet är bara att i ringa grad lyckas närma sig en bild eller en vision som man har funnit värd att föra vidare. Därför betecknar jag det jag skriver som texter, eftersom den termen på det mest allmänna sättet motsvarar skrivandets situation. Jag är varken fiktionsförfattare eller tidningsjournalist. Jag skriver mina texter, jag skriver min genre, min litteratur." 

 

"...framför mig ligger bara ett vitt papper (...) om jag visste på förhand vad jag skulle skriva, skulle skrivandet aldrig intressera mig. Det skulle tråka ut mig."

 

Ryszard Kapuscinski (1932-2007): Reporterns självporträtt (Bonniers, översättning av Anders Bodegård).

 

Är skrivandet lustfyllt? Absolut. Är skrivandet nödvändigt? Alltid. Är skrivandet också en plåga? Ja, så kan det vara från och till. Jag noterar att Kapuscinski kallar sitt verk för texter. Det är en mycket bra beskrivning. Jag gjorde en gång för mer än tjugofem år sedan ett temanummer av tidskriften Ariel, där den inbjudne författaren Ulf Lundell ombads bidra med en egen text. Den kom som utlovat och hade rubriken Text. Man kan alltså både mena och inte-mena det. Då går humorn fram, strax under det skrivna.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar