onsdag 7 april 2021

"Gå eller ligga bredvid varandra"

Foto: Astrid Nydahl

 ”För själarnas totala överensstämmelse krävs andhämtningens överensstämmelse, ty – vad är andhämtningen om inte själens rytm? 

Alltså, för att människor skall kunna förstå varandra måste de antingen gå eller ligga bredvid varandra.” 

Marina Tsvetajeva, ur I skuggan av ett krig, 1917 (i översättning av Elena och Bengt Samuelson) 


Hon vet vad hon talar om. Det är bara att läsa om och av henne för att förstå. Djupet i dessa rader är oändligt stort, just för att de grundas på en fasansfull erfarenhet. Den sovjetiska historien - från palatskuppen 1917 och fram till dess fall - tycks också för lång tid framåt ha ristats in i medborgarna. Att 52% av ryssarna säger att de vill ha Stalin tillbaka ger väl en liten vink om hur illa det är. Putin är ännu inte en Stalin, men att han gärna hyllar honom och stärker sin position är väl också en indikation på hur viktiga de nära och intima relationerna mellan människorna är. Om man får "gå eller ligga bredvid varandra" kan man kanske skapa ett frirum mitt i dårskapen.

"Den nya lagen innebär att Putin har röjt väg för att kunna sitta kvar som presidiet fram till 2036. Då skulle han ha uppnått en aktningsvärd ålder av 83 år."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar