fredag 30 april 2021

Inställda palestinska val. Israel som demokratisk jämförelse

Foto: Astrid Nydahl

Det finns alltid skäl att studera Mellanöstern, såväl arabstaterna som Israel. Nu har de palestinska valen ställts in - igen.

Johan Hakelius skriver i Fokus:

 

Det blev en och annan liten blänkare om att de palestinska valen ställs in. Ingen är förvånad. Det är 15 år sedan det var val sist och då tog islamisterna i Hamas hem spelet. Hamas och ett par andra utbrytargrupper skulle av allt att döma sopa mattan med president Mahmoud Abbas al-Fatah i år igen.

 

Bäst att ställa in, alltså.

 

Det är, med regionen som måttstock, inget särskilt anmärkningsvärt med detta. Arabvärlden, Mellanöstern, eller hur vitt man nu vill definiera området, består nästan uteslutande av länder som systematiskt motarbetar demokrati och mänskliga rättigheter. Många av dem saknar helt en förutsägbar rättsstat och tillämpar godtyckliga och drakoniska straff. Könsförtrycket är på många håll institutionaliserat. Samkönade sexhandlingar är med få undantag förbjudna, ofta under hot om dödsstraff. Judar och kristna förföljs och förtrycks. I många delar av regionen har de i praktiken drivits ut och i den mån de finns kvar förhindras de att utöva sin religion, eller trakasseras när de gör det. Att konvertera från islam är i flera länder belagt med dödsstraff och det är inte tillåtet att bygga kyrkor.

 

När man läst detta kan man ta sig en funderare på Israel. Hakelius säger bland annat att man där inte ställer in några val, utan istället har alldeles för många. Det ligger något i det. Som parlamentarisk demokrati är valen och antalet platser man får i Knesset det avgörande. Vore Israel en "normal" Mellanöstern-stat kunde ju Netanyahu ställa in valen när han hamnar i knipa. Kanske utlyses nyval. Det är mer normalt och inte "normalt", men fullständigt unikt i den delen av världen. För att ansluta till Hakelius är det också på sin plats att påpeka att religiösa minoriteter bygger vilka tempel de vill ocb ber till vilka gudar de vill. Såväl kristna kyrkor som muslimska moskéer finns i landet. För fördjupning i ämnet bör man studera nationalitetslagen från 2018, som säger att Israel endast och enbart är en judisk stat. Här finns en intressant finlandssvensk artikel i ämnet.

 

Israel har blivit judarnas räddning efter Förintelsen. Men de gör inte anspråk på att Israel ska vara en monolitisk stat med rättigheter och frihet endast för judarna. Däri ligger en avgrundsdjup skillnad mellan Israel och arabstaterna, inklusive Fatahs och Hamas palestinska enheter.

1 kommentar:

  1. Vad händer när araberna blir en majoritet i den judiska staten?

    SvaraRadera