lördag 24 april 2021

Konflikt eller samförstånd?

Foto: Astrid Nydahl
 

"Inte ens pandemin och klimatkrisen bör det råda samförstånd kring. Nej, politisk konflikt till varje pris är det som gäller."

Så skriver Göran Dahl på Dixikon, i en artikel om Carl Schmitt och Georg Lukács, när han mot slutet för in resonemanget på den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe. Vidare:

Mouffe håller fast vid vad hon kallar för sin ”agonistiska pluralism”, även i sin senaste bok (Left Populism. London: Verso, 2018). 

En svensk erfarenhet är förstås att samförstånd kan vara ett sätt att tysta avvikande uppfattningar och därmed främja en totalitärt präglad tystnadskultur. Politisk konflikt är demokratins väsen. Samförstånd i nio fall av tio dess motsats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar