torsdag 24 juni 2021

"Jag är mer författare än en levande person"

Foto: Astrid Nydahl

 

”Det levda livet är också läsningen, förståelsen av tingen. Jag är mer författare än en levande person, än en som är i livet. I mitt levda liv är jag mer författare än en som lever. Det är så jag ser på mig själv. Att läsa är också att skriva.” (Marguerite Duras, ur Le Monde extérieur – Outside 2, 1993).

 

Duras går hela vägen ut. Hon kompromissar inte med det erfarna. För henne står det klart att skrift och liv inte alltid hänger ihop, utan att skriften är mer verklig än själva livet. Skrivandet inrymmer allt det som kallas liv. På samma sätt förhåller det sig med läsandet; i det ryms finns hela spektrat av liv, i olika gestalter och tider.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar