onsdag 16 juni 2021

Mångkulturell lägesrapport

Foto, London 2015: Astrid Nydahl
  

Douglas Murray: The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam (Bloomsbury)


Västeuropa lever mitt i en våg av skuldkultur. Oavsett vilket av dessa länder vi lever i förväntas vi européer be om ursäkt inte bara för 1900-talets brott utan också för hela den europeiska historien och kolonialismen. De flesta kanske menar att detta är ett specifikt tyskt problem som går tillbaka på förintelsen av Europas judar. Men det är i själva verket något som omfattar hela västra Europa och som går tillbaka till tidig modern historia och inte minst den koloniala epoken. 

Där finns utgångspunkten för Douglas Murrays resonemang i den nya boken The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam.

”More than any other continent or culture in the world today, Europe is now deeple weighed down with guilt for its past”, skriver Murray och ger många exempel på hur denna skuld kan se ut i vardagen. Som bekant plågas också våra nordiska länder av detta. Som en självklar beståndsdel av en sådan kultur finns också den storm av anklagelser om ”rasism” som riktas mot ursprungsbefolkningen i respektive land. 

Europa fastnade i en extrem migrationsbejakelse som till betydande del kan förklaras av skuldkulturen. Är det något som en europé föraktar så är det den egna kulturen och nationen. Hyllningarna tillkommer i första hand de andra, och hyllningskören har drivits dithän att främst muslimska immigranter tilldelats rollen som positiva förnyare. Och, frågar sig vänsterdebattörerna, skulle några tiotusental flyktingar på allvar innebära några problem? 
 
I Storbritannien hävdar man att jämförelsen med 1600-talets hugenotter och 1900-talets ugandiska asiater visar att problem inte existerar. Murray visar att hela frågeställningen är irrelevant. Det kom sammanlagt 50.000 hugenotter. Det kommer 50.000 människor till Storbritannien också idag, men antalet är detsamma varannan månad! Asiaterna från Idi Amins Uganda på 1970-talet var 30.000. Det antalet kommer nu var sjätte vecka! Man får nog vässa sina argument om man ska rättfärdiga dagens politik med sådana exempel ur historien.

Skylt på Malmö Central.
Foto: Astrid Nydahl
Välkomna hit! stod det på plakat över hela Europa under den väldiga anstormningen 2015. Malmö kommun kunde vara ett exempel, sedan man där beslutade om snyggt tillverkade metallskyltar på Centralstationen med texten ”Refugee? Welcome to Malmö!”. Det är inte alls konstigt att just Sverige och Malmö behandlas i Murrays bok. Sverige ter sig extremt, men han påminner om att vi är extrema i sällskap av främst Tyskland och Storbritannien. Men när man säger det får man inte glömma de stora migrationsproblem som tynger Italien, Spanien, Grekland, Danmark, Norge och andra europeiska länder.

Hur hanterar vi frågan om mång- och multikultur som ohållbar och verklighetsfrämmande idé? Storbritanniens förre överrabbin, Jonathan Sacks (1948-2020), vände sig mot den romantiska och orealistiska föreställningen och skrev i en av sina böcker: 
”Multikulturen hade de ädlaste motiv, dess avsikt var att skapa ett tolerantare samhälle där var och en, oavsett hudfärg, ursprung eller kultur skulle känna sig hemma. Det blev precis tvärtom (…) I en relativistisk kultur finns det ingen moralisk konsensus, bara en kollision mellan olika ståndpunkter, där den mest högljudda vinner.” 
Man behöver inte vara extremt begåvad för att idag förstå att det är just den muslimska befolkningen som nu är mest högljudd, följd av andra som dagligen känner sig ”kränkta” och illa sedda. Allt som bestämmer i denna relativitetskultur präglas av skuldkulturen som européerna redan tyngs av. 
 
Murray skriver att Angela Merkel 2010 (i sällskap av dåvarande brittiske premiärministern David Cameron) är en helt annan än Angela Merkel av 2015 – 2017. Då, när debattens vågor gick höga, medgav Merkel i ett tal i Potsdam, att mångkulturen var omöjlig, att den redan hade havererat. Hon flankerades av Cameron som lite senare mot bakgrund av parallellsamhällenas existens påpekade att ”vi har till och med tolererat dessa segregerade samhällen att uppföra sig på sätt som direkt strider mot våra värderingar.”
 
Det som sedan blev i det närmaste omöjligt att tala om hade alltså sagts redan då! Samuel P. Huntington skrev i sin sista bok, Who are we (2004): 
 
”Multiculturalism is in its essence anti-European civilisation. It is basically an anti-Western ideology”.
 
När vågen kom 2015 stod Angela Merkel framför strålkastarna och försäkrade att detta klarar vi av (Wir schaffen das), utan att, vilket Murray påpekar, närmare ange vem dessa ”vi” var och är. Snart nog skulle hon bli varse att väldigt många tyskar vägrade låta sig inlemmas i denna kollektiva bekännelse. Murray frågar sig om Merkel backat under trycket för att bevara en politisk maktallians. 

Här i Sverige har vi fått erfara samma förskjutning, men då åt andra hållet. Det visade sig dock väldigt snabbt att den ”nya” retoriken i praktisk handling inte innebar någon som helst förändring. I själva verket kommer det fler till oss nu än det gjorde under den största vågen 2015, men opinionen är så verklighetsfrämmande att många idag påstår att Sverige har en ”snål invandrings- och flyktingpolitik”. Som bekant är det för oss inget nytt när Murray visar hur avgrundsdjup klyftan är mellan politisk retorik och praktiskt handlande.

5 kommentarer:

 1. "Who are we?" är en klenod i min bokhylla. Dels för att den klargör att USA kulturellt är anglo-protestantiskt, dels att immigrantströmmarna förr blev så pass amerikaniserade, att påven i Rom oroade sig över en amerikanisering av kyrkan i USA, dels att assimileringen till amerikansk kärnkultur avstannat på grund av billiga flygresor, som gör att immigranter kan pendla mellan det gamla hemlandet och USA. Värt att beakta. Även Huntingtons Coming Clash of civilisations från mitten av 90-talet är tänkvärd genom dels sin tes om fem eviga civilisationer, dels genom att den hävdar att muslimska män till skillnad från muslimska kvinnor är impopulära i Frankrike. Har nu fått veta om det där hemska som drabbat dig. Jag sitter här och skakar på huvudet medan jag letar efter ord. Min avsky för det här landet har nått orkanstyrka. Liksom mitt folkförakt. För den där liknöjdheten. Och läser om en kvinna som blivit antastad av en migrant, men ändå inte vill att han ska straffas, om han redan har det svårt. Sån brist på solidaritet med andra potentiella brottsoffer. Erinrar mig mamman som bjöd hem en asylsökande som våldtog hennes tolvåriga dotter, men ändå inte vill anmäla, för att våldtäktsmannen kunde råka illa ut. Liksom en vänsterpartistisk man som tyckte synd om en asylsökande som våldtagit honom. Rötan i breda folklager och speciellt inom den urbana medelklassen är så djup att man helt resignerar. Som sagt: vi behöver ett nytt, mer demokratiskt politiskt system.

  SvaraRadera
 2. Thomas, Murrays senaste bok är "The Madness of Crowds, Gender, Race and Identity". Bra ändå att du tar upp den tidigare boken eftersom dess ämne ständigt är högaktuellt.

  SvaraRadera
 3. För socialdemokraterna handlar det enbart om att skapa eller behålla klassklyftor. Utan klassklyftor behövs inte heller socialdemokraterna. Vilken vuxen människa vill omyndigförklaras av en regering genom att tvinas lämna från sig stora delar av sitt intjänade kapital för att socialister ska fördela dem efter egna fantasier och ideologier. Givetvis ska vi betala för infrastruktur, sjukvård, skolor m.m men socialisterna vill åt alla dina pengar, även pengar som redan beskattats en gång. Deras ursäkt för detta är att de vill minska klassklyftor, som de själva skapat genom import av män från mellanöstern.

  SvaraRadera
 4. Citat från generalen och motståndsmannen Charles de Gaulle, som var Frankrikes president 1958-1969.

  "It is very good that there be yellow Frenchmen, black Frenchmen, brown Frenchmen. They prove that France is open to all races and that she has a universal mission. But on the condition that they remain a small minority. Otherwise, France would no longer be France. We are after all primarily a European people of the white race, of Greek and Latin culture, and of the Christian faith. Try to mix oil and vinegar. Shake the bottle. In a moment they will separate again. Arabs are Arabs and French are French. Do you believe that the French nation can absorb ten million Muslims, who perhaps tomorrow will be twenty million and the day after forty million? If we adopt integration, if all the Arabs and Berbers of Algeria were considered as Frenchmen, what would prevent them from coming to settle in mainland France where the standard of living is so much higher? My village would no longer be called Colombey-les-Deux-Eglises, but Colombey-les-deux-Mosquées!"

  SvaraRadera
 5. Här ett citat från Jean Raspail som skrev den dystopiska migrationsromanen Camp of the Saints 1973:
  I am convinced that the fate of France is sealed, because "My house is their house" (Mitterand), inside "Europe whose roots are as much Muslim as Christian" (Chirac), because the situation is moving irreversibly towards the final tumble in 2050 which will see French stock amounting to only half the population of the country (the oldest members), the remainder composed of black Africans, North Africans and Asians of all sorts from the inexhaustible reserve of the Third World, predominantly Islamic, understood to be fundamentalist jihadists, this dance is only the beginning. Citatet är från 2004.

  SvaraRadera