tisdag 24 augusti 2021

Vanlighetens dilemma

Foto: Astrid Nydahl

Ska man sträva efter att vara vanlig? Det har i hela mitt vuxna liv varit en absurd tanke. Ty vad är det vanliga om inte just konsumismens gift, den politiska underdånigheten, viljan att vara till lags och att aldrig yttra en avvikande uppfattning.

Jag har oftast inte kunnat förstå ordet vanlig på något annat sätt, om det handlat om livsväg och personlighet.

Men så läser jag nu Carl-Göran Ekerwalds nya bok Det som inte finns (recenseras här i bloggen inom kort):

"Sufierna betonar vikten av att man är 'vanlig' och inte skiljer ut sig. Attar säger rent av att om ditt tänkesätt inte stämmer med majoritetens, så se till att du lägger om kursen. - Under alla förhållanden är meningar och åsikter av föga betydelse."


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar