måndag 27 september 2021

Anders Björnsson: Triptyk

Anders Björnsson i samtal med Peter Luthersson, i Axess TV 2017 (som kan ses här)

Med anledning av författaren och historikern Anders Björnssons 70-årsdag publicerar bloggen idag hans nyskrivna Triptyk. 

 

Tidens tand

 

Jag uppsökte ett universitetsbibliotek och ville lämna över ett pliktexemplar. Bibliotekarien tog inte emot det. Det skulle ändå bara bli makulatur. Han hjälpte mig med att plocka fram en tyskspråkig litteraturvetenskaplig avhandling ur samlingarna. Efter två år har det inte kommit något kravbrev. Man var ivrigt sysselsatt med sina läsplattor på detta bibliotek, som en gång varit mitt.

 

 

Ett spörsmål

 

En vårdad handstil hade denne man, bevarad och odlad genom decennier. Den hade till slut blivit mest för invärtes bruk. Brev han avsände kom aldrig fram: ”adressaten okänd”. Han fick dem åter och måste lösa returporto. Man hur hade kan själv kunnat bli spårad? Detta spörsmål förblev en hemlighet, som inte alls hade med brevhemligheten, grundlagsfäst, att göra. Han kände sig bestraffad.

 

 

Förflyttningar

 

Det förgyllda vägguret av Stjärnhovstyp var en hedersgåva. Det hängde i mitt farföräldrahem. Där fanns också ett Schwarzwaldur med lod. Det rosslade förskräckligt. Allt sådant arvegods numera förskingrat, genom flyttningsrörelser. Vad som återstår är några selterglas och en flintsten, brukad som skrivbordstyngd. Jag stannar vid den och beundrar dess veckade yttre två gånger var vecka, när jag vattnar krukväxterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar