lördag 25 september 2021

Spioner, informatörer och agenter i Sveriges avlånga land

Foto: Astrid Nydahl
 

Iran lyckades få in en man på nyckelpositioner i vårt arma land. En tid satt han i SÄPO:s högsta ledning. Nu är han gripen. Först nu. Han kom till Sverige 1985, så det är också möjligt att mullorna har värvat honom här.

Vad säger detta oss? Mig säger det att det bland hundratusentals människor från Syrien, Irak, Somalia, Eritrea... etc. finns många informatörer i Sverige. De har det gott här. De sticker knivarna i landsmännens ryggar. Offren för deras verksamhet gör sällan något väsen av sig, om de inte har mördats av "hemlandets" agenter. Nu kallar de Sverige sitt hemland, och vi har inte susning om vad som pågår. Pressen nöjer sig med att år ut, år in prata om en enda sådan av regimen i det forna hemlandet, fängslad skribent. Alla de andra befinner sig i mediaskugga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar