måndag 6 september 2021

Tony Blair om läget 20 år efter 11-septemberattackerna

Foto: Astrid Nydahl

 “For me, one of the most alarming developments of recent times has been the sense that the west lacks the capacity to formulate strategy. That its short-term political imperatives have squeezed the space for long-term thinking (…) It is this sense more than anything else which gives our allies anxiety and our opponents a belief our time is over.” Tony Blair i ett tal hos defence thinktank The Royal United Services Institute (Rusi), citerad av The Guardian.

Nej, islamismen som fiende tycks ännu idag inte vara helt klar för majoriteten i västerlandet. Alltjämt går det att stämpla människor som ”islamofober” när de kritiserar och/eller analyserar denna islams militanta, och allt oftare också väpnade gren.

20 år efter 11 september-angreppen tycks världen vila på en övertygelse att ideologiska strider, också sådana som i grunden handlar om totalitära, religiöst färgade ideologier, inte ens är värda uppmärksamhet, eftersom jorden ändå går mot en klimatkatastrof, det vill säga mot sin undergång. Apokalypsen står skriven över hela den europeiska kontinentens självbild. 

När den förenas med en ras-och könsdefinierad hatkonflikt inom nationerna och folken (se Black Lives Matter och Metoo) blir resultatet ytterst destruktivt och bidrar till det som Tony Blair lyckades definiera i sitt tal, nämligen en känsla av att vår tid snart är över. Som fiendebild riktad mot våra samhällen är den absolut dynamit, men som självbild är den rent av katastrofal.

Tony Blair har i hög grad själv bidragit till några av vår tids avgörande misstag, som invasionen och ockupationen av Irak, där det så självsäkert sades finnas "massförstörelsevapen" och al-Qaidastyrkor. Vare sig det ena eller det andra visade sig stämma. Tony Blairs vilja att vandra med USA i ännu ett krig skapade däremot förutsättningarna för ökad islamistisk aktivitet och slutligen för bildande av Islamiska staten. I övrigt delar jag hans syn på den allra senaste utvecklingen.

Blairs tal finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar