torsdag 30 december 2021

Näst sista dagen. Jag säger det för säkerhets skull en gång till

Anne-Marie Berglund fotograferad av Hideo Matsumoto i Cascias, Portugal

Denna blogg, Inre exil, är snart slut. Det blev en nyårstext och sedan får det räcka. Den lades ut i går.

Mina läsare förstår säkert varför.

Femton år i den här världen är mycket. 

Tjugo år om jag räknar in den fado-blogg jag drev från 2003, och som ledde fram till min debutbok i ämnet, Kärlek och längtan. En personlig berättelse om den portugisiska fadomusiken (h:ström, Umeå 2004)

Jag är livstrött. Dödstrött. 

PS: Med början i dag rensar jag bloggen. En månad i taget tas de flesta texterna bort.

PPS: Den som till äventyrs vill följa min väg kan göra det här (på prov bara): https://twitter.com/ThomasNydahl 

Eller här (också det på prov i januari): http://nydahlsoccident.blogspot.com


onsdag 29 december 2021

Nej, inte gott nytt år. Frågor om det gångna året och tystnad inför det nya

Åhus vid Östersjön, Annandag jul. Foto: Astrid Nydahl

Varför faller ett urgammalt, liberalt politiskt parti samman? Beror det på dess ideologiska rötter eller på att partiledaren är afrikanska med djupa rötter i en klankultur, 
klanen Babembe i Burundi?

 

Varför är svenskar i gemen trötta på gängkrigens dödsskjutningar och bomber? Beror det på att svensken alltid ogillat våld eller möjligen på att gängkrigens utövare är importerade från Mellanöstern, Afrika och Asien?

 

Varför har svenskar i gemen inte använt munskydd under pandemin? Beror det på att svensken har stora kunskaper om smittspridning, eller på att överheten inom politik och folkhälsa hela tiden talat med munnen oskyddad?

 

Varför har den svenska järnvägen havererat, med en jul-kulmen på trettio inställda tåg per dag? Beror det på att svenska tåg är sällsynt slitna eller på att våra järnvägar inte underhållits på två generationer? Referens: transsibiriska järnvägen eller tågen mellan Moskva och Fjärrkarelen.

 

Varför går svenska barn ut grundskolan med så låga kunskaper att det gränsar till ren och skär obildning? Betygen är ju höga över lag. Beror det på att lärarna beordrats att sätta höga betyg också för låg kunskapsnivå, eller på att skolan i sin helhet förlorat både mål och medel?

 

Varför ökar antalet våldtäkter dramatiskt i vårt land? Beror det på att svenska pojkar tittat så mycket på nät-porr att de drivs ut om nätterna i jakt på flickor? Eller beror det på det stora inflödet av unga män från kulturer där våldtäkten är synonym med manbarhet och kvinnans värde är så lågt att hon bör våldtas – gärna av en hel grupp – i så tidig ålder som möjligt?

 

Varför ökar ungdomsrånen kraftigt? Se föregående fråga. För tydlighetens skull: läs senaste rapporten från BRÅ.

 

Varför finns det alltjämt människor som svassar för politikerklassen? Beror det på att de måste för att känna sig medberoende, eller beror det på att de fostrats in i ett system av underkastelse och anpasslighet? Inte ens ministrar i den styrande regeringen förväntar de sig något av, det räcker så bra om de är utbildade frisörer.

 

Jag kan rimligen inte säga gott nytt år, eftersom det skulle vara extremt cyniskt. Det enda jag kan säga: studier av samtiden i politiskt, kulturellt och civilisatoriskt avseende befrämjar insikter om förfallet och vår civilisations undergång. Motsatsen är soffliggaren och röstboskapens totala okunskap, vilket befrämjar idiotin, korruptionen och den omfattande och djupgående fördumningen av det svenska samhället.

 

tisdag 28 december 2021

Snart är det över

Denna blogg, Inre exil, är snart slut. Det blir en nyårstext och sedan får det räcka.

Mina läsare förstår säkert varför.

Femton år i den här världen är mycket. 

Tjugo år om jag räknar in den fado-blogg jag drev från 2003, och som ledde fram till min debutbok i ämnet, Kärlek och längtan. En personlig berättelse om den portugisiska fadomusiken (h:ström, Umeå 2004)

Jag är livstrött. Dödstrött.

 

 

Sedan möttes vi i Paris. Breven från Anne-Marie Berglund. Med foton av Hideo Matsumoto

Klicka på bilden för större format.
 


Nu kommer boken med Anne-Marie Berglunds brev. Hennes 24 år långa brevväxling med Thomas Nydahl utges i urval i boken Sedan möttes vi i Paris. Breven från Anne-Marie Berglund. Med foton av Hideo Matsumoto.


316 sidor. 300:- inklusive frakt


Frakttillägg för beställningar utanför Sverige.

 

Född i Finland 1952 kom hon som liten flicka till Sverige. Hennes föräldrar tillhörde den finlandssvenska arbetarklassen. Pappa Arne kom att arbeta i skogen, och mamma Rut bland annat på tvätteri. Tillbaka i Finland körde han lastbil, Rut blev en klassisk hemmafru med begränsade möjligheter. Anne-Marie var enda barnet och hennes relation med mamman var djup och präglad av ömsesidig medkänsla. Fram till föräldrarnas bortgång fanns hon vid deras sida i Esbo-hemmet, det hon behöll ända fram till sin egen död. Båtresorna dit och hem blev en viktig del av hennes livsberättelse och de förekommer ofta i hennes brev.

 

I tonåren mötte hon Jacques Macau, hennes lärare, som hade rötterna i Frankrike. Anne-Marie reste med honom, blev alltmer frankofil och började skriva sedan han köpt henne den första skrivmaskinen. ”Jag vet inte vilken maskin man kunde skaffa sig: med fjädernedslag. Mitt liv började med lilla Olivetti rese. Det var Jacques som insisterade. Du måste få en maskin! sa han" skrev hon i brev till mig 20/7-1996. De höll ihop tills han 1982 dog i en astmaattack. I breven ser vi hur han ständigt finns i hennes tankar och hur deras gemensamma liv, som både sär- och sambor, präglat henne.Hennes debut 1977, Luftberusningen, möttes med lovord. Hennes övriga böcker, sådana som En ödets gunstling, Dam med dåligt rykte på sin vanliga runda och Raserier, fick också fina recensioner, men något stort genombrott kom aldrig. Ett komplicerat förhållande till sin offentlighet hindrade henne flera gånger att ta steget fullt ut med nya prosaböcker och diktsamlingar. Flera tryckklara böcker drog hon tillbaka i sista stund. Den sista boken blev Breven till mamma som kom 2005 och dessförinnan diktsamlingen Jag vill stå träd nu, 2000, som gav henne Svenska Dagbladets litteraturpris. Hennes samlade bokproduktion omfattade tretton titlar.

 

Hennes liv kan beskrivas som resande. Frankrike var under många år det självklara målet, såväl Paris som senare Nice, där hon också skaffade ett vindsrum. Esbo var det mest frekventa resmålet, men vardagen på Drakenbergsgatan i Stockholm beskriver hon oupphörligen som ett helvete.

 

I breven skriver hon ofta om behovet av berusning. Från debutdikternas luftberusning kom det i många år att främst handla om vinet, ett beroende vi under alla år diskuterade och ventilerade. Hennes sociala fobi bestämde mycket av dessa mönster. Inslaget av flykt var uppenbart. När hon i brev angrep personer hon kände var hon snar att ett brev senare ångra det hon skrivit.

 

Hon var i konstnärligt avseende inne på flera banor. Dramatikern för radio. Författaren av prosan och poesin. Bildkonsten i såväl målningar som teckningar. Dockorna hade sin speciella plats och ställdes också ut sent i hennes liv.

 

Fotografen Hideo Matsumoto, med rötterna i Japan, var hennes mångåriga livskamrat. Det är hans foton, vackra och ömsinta porträtt av Anne-Marie, som ledsagar brevtexterna. Han och jag ger tillsammans ut boken, med godkännande av familjen Antell i Finland.

 

Boken kostar 300:- inklusive frakt, med tillägg för beställningar utanför Sverige.

 

Thomas Nydahl går att kontakta på thomas.nydahl@gmail.com

Köp av boken kan göras på denna adress. Eller med köpesumman swishad till 0706 423016

söndag 26 december 2021

Georges Bataille: Den fördömda delen (i översättning av Johan Öberg) – och Georges Bataille: Essäer 1927–1939 (översättning och efterord Gustav Strandberg, Bokförlaget Faethon)

Åhus vid Östersjön. Annandag jul 2021. Foto: Astrid Nydahl

Georges Bataille levde åren 1897-1962. Under dessa år rasade två världskrig, de totalitära systemet fascism, nazism och kommunist präglade korta eller längre tidsrymder. Hitlers besatthet vid judarna ledde till det största folkmordet i modern tid, Förintelsen. Den sovjetiska kommunismen blev med Gulag ytterligare en dödsstöt för eventuella illusioner eller förhoppningar. Europa hade flirtat med avgrunden. Folken gav de absolut farligaste ledarna makten. Det skulle upprepas på Balkan under 1990-talet, då den serbiska nationalfascismen under en allt för lång tidsepok tilläts fördriva, plundra, våldta och mörda andra etniska grupperingar i Kroatien, Bosnien och Kosova.


Georges Bataille var, som andra, ett barn av sin tid. Han anklagades till exempel av Breton för att vara fascist, eller ”sur-fascism” som med anspelningen på surrealismen skulle peka mot ”en högre form av fascism” (Gustav Strandbergs efterord i Essäer). Men det var Simone Weil som var han starkaste kritiker.  Hon betraktade hans ”politiska övertygelser som själva antitesen till den kommunistiska kampen” (Strandberg)


Weil menade att Batailles syn innebar att revolutionen sågs som det irrationellas triumf, medan hon själv betraktade den som det rationellas. Det är under tidigt 1930-tal dessa bataljer utspelar sig. Det ger också en fingervisning om att det fanns intellektuella som dyrkade kommunismen, oavsett vad de i övrigt ansåg om tidens mordiska ideologier.

 

*

 

Supervert.com beskriver honom som surrealist och intellektuell i förtruppen, starkt präglad av en barndom med en suicidal mamma och en blind, syfilitisk pappa (det finns också uppgifter om att pappan förgripit sig på honom). Ideologiskt/politiskt rörde han sig över hela det tidstypiska spann som fanns i fascismen, övergick i socialismen och sedan försvann ner i en annan riktning, som kanske kan beskrivas som ”icke-revolutionär”.

 

Hans upptagenhet vid det låga – rent fysiska aspekter av det mänskliga; det köttsliga, avföringen och blodet – blir också tydligt i hans skapande. 

 

Med Nietzsche växer hans intresse för filosofiska aspekter av den anti-moderna kritiken. Denne är också föremål för flera av essäerna i Essäer 1927-1939. Bataille analyserar till exempel Elisabeth Förster-Nietzsche (systern). Det är väl känt att Nietzsche själv avskydde hennes man, antisemiten Bernard Förster, och Bataille skriver:

 

”Det tonfall med vilket Nietzsche under sin livstid svarade de efterhängsna antisemiterna gör det omöjligt att behandla frågan lättvindigt och att förlåta det förräderi som denne Judas i Weimar (syftar på Richard Oehler, Nietzsches kusin och medarbetare till hans syster, min anmärkning) gjort sig skyldig till: Nietzsche framträder där som ´vingklippt´.”

 

*

 

”Galenskapen är också döden. Inte för Bataille. Varför var Bataille skyddad från den fria, galna tanken? Jag kan inte säga det. (Marguerite Duras, ur Att skriva, översättning av Kennet Klemets). 

 

Nå, var då Bataille ofri i tanken? Det har jag svårt att se.  Å andra sidan kunde Duras som delvis samtida se något annat.

 

*

 

I sin essä Det erövrande samhället: Islam (i Den fördömda delen) skriver Bataille:

 

”Man får inte glömma den allmänt despotiska karaktären hos det islamska herraväldet. Grundar sig inte friheten i revolten och är den inte samma sak som vägran till underkastelse? Men själva ordet islam betyder underkastelse. Den är muslim som underkastar sig.”

 

Här visar Bataille hur oförenlig friheten är med islam. Det är inte ett påfund av sent datum utan ett väletablerat faktum.

 

*


När  Katarina Frostensson på 1980-talet hade översatt Georges Batailles Himlen blå blev hon uppringd av Sara Lidman som skällde och anklagande frågade hur hon ”kunde ha att göra med en sådan bok”. Frostensson försöker förstå vad som väckte Lidmans vrede. Var det gestalten Lazare som bygger på Simone Weil, eller var det ”den gränslösa sexualiteten”? Frostensson berättar om händelsen i sin bok K (2019, sidorna 90-92). Hon kommer fram till att det förmodligen handlat om ”bilden av Simone Weil som en puritansk och osexig olyckfågel, den underliggande motviljan i den skildringen som stötte Sara L.”

 

Himlen blå är en av de nyutgåvor som Faethon publicerar.

 

*

 

I essän Fascismens psykologiska struktur från 1933 skriver han:

 

”Att på det här sättet väcka liv i uppenbart anakronistiska vålnader skulle utan tvekan vara förgäves om inte fascismen hade återupptagit och återskapat denna process från grunden inför våra ögon – genom att, så att säga, utgå från intet – för att grundlägga sin makt. Fram till våra dagar har det endast existerat ett enda historiskt exempel på en plötslig formatering av total makt, nämligen det islamiska kalifatet (...) På samma sätt som det gryende islam representerar fascismen grundandet av en totalt heterogen makt som har sitt manifesta ursprung i rådande oroligheter (...) Först och främst utmärks den fascistiska makten av det faktum att dess grund på en och samma gång är religiös och militär utan att dessa vanligtvis åtskilda element kan separeras från varandra: den framträder således från första början som som en fullbordad koncentration.” (sidan 227-228)

 

*

 

Nej, det gick inte att skriva en recension. Jag är långt ifrån färdig med de här böckerna och jag kommer med största sannolikhet återkomma till dem.

 


Via Lissabon till en inre exil

Lissabon om natten. Foto: Hideo Matsumoto
 

Bilden ser ni varje dag i mitt blogghuvud. Det är inte något konstigt med det. Lissabon blev tidigt på 1980-talet en både fysisk och kulturell exilplats för mig. Det var mötet med fadon som ledde dit. Åren gick och jag skrev mängder om fadon, Lissabon och dess kulturhistoria. Det blev också fyra böcker, av vilka jag är särskilt tacksam för Musiken som föddes bortom haven.

Men det fanns en djupare mening än så. När fadon blev en del av mitt psyke blev det allt svårare att lyssna. Jag börjar gråta varje gång jag hör den bästa fadon. Den är självklart en klassisk fado och inte en moderniserad popvariant.

En inre exil kom att bli enda alternativet. I min inre exil är det nästan alltid tyst. Tystnaden är mer värd än allt annat, eftersom den omgivande värld jag så djupt föraktar ständigt måste låta och väsnas.

I det ligger mycket av förklaringen till min flykt från konsumtionskulturen, från sommarstädernas dunkande, från hyreshusens helvete.

Det finns alternativ. Jag valde ett alternativ redan 1982 på flykt från Malmö. Sedan fortsatte jag att fly. I det jag nu lever finns den inre exilens hela stillhet.

Det är från den jag önskar er alla en god fortsättning. Om jag bara orkar och förmår kommer bloggen att fortsätta på det nya året.


söndag 5 december 2021

Bernur om AMB-boken

Foto: Hideo Matsumoto
 

Björn Kohlström driver litteraturbloggen Bernur. För sin gärning har han nyligen belönats med Madeleine Gustafssons kritikerpris.

I dag skriver han om min utgåva av Anne-Marie Berglunds brev. Hela recensionen kan du läsa här hos honom.

Här endast ett utdrag:

En av sorgerna är att flera av de planerade bokprojekten avbryts. Därför avstannade produktionen under 2000-talet. Det handlar om att inte vare sig kunna eller våga skriva, liksom att inte tåla sin egen skrift. Att skriva blir skambelagt. Problemet med det skadliga livet är att det blir skadligt först när det är för sent, det vill säga att effekterna inte visar sig förrän du borde ha ändrat riktning. ”Stressen och spriten” som hon själv anger blir del av det destruktiva. Det är sorglig läsning, men allt bärs av en okuvlig optimism trots allt. För så är det nu med optimismen, att den inte låter sig hejdas. Mycket kan sägas om Berglund och den livssyn hon uttrycker här, men hon gnäller aldrig: ”Ha ont i ett knä – det är inte sjukdom. Sömnlöshet, svårmod, rädsla – det är inte sjukdom det är existens.” 

 

Det liknar en självbiografi, och det är generöst med drygt 300 sidor litteratur av denna kaliber, och plötsligt kan man förlika sig med att det inte blev fler böcker under den period som avses, 1996-2020. För här är den till slut, ännu en klenod att – nej, inte hamna i magasinen, utan att ställa på en prominent plats i allas bokhyllor.